Studia II Stopnia - Master of Science in Computer Science - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Master of Science in Computer Science - Online

 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna. Od kandydatów wymagane jest posiadanie tytułu licencjata lub wyższego oraz znajomość informatyki i matematyki w zakresie odpowiadającym programowi nauczania na kierunku Informatyka w WSB-NLU. W przypadku niewielkich różnic programowych mozliwe jest uzupelnienie ich już w trakcie studiów w Programie DePaul. Prerekwizytami Programu DePaul są wszystkie przedmioty informatyczne na II i III roku kierunku Informatyka w WSB-NLU (program studiów z Informatyki znajduje się na stronie internetowej Szkoły). Średnia ocen z tych przedmiotów (lub przedmiotów równoważnych, w przypadku kandydatów spoza WSB-NLU) nie może być niższa niż 3,5, w skali 2-5. Od kandydatów wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego (w przypadku nieposiadania świadectwa TOEFL inny dokument poświadczający opanowanie języka w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach). Wymagane dokumenty: * Podanie na studia podyplomowe * Kwestionariusz rejestracyjny * Transkrypt ze studiów oraz odpis dyplomu. Oba dokumenty mogą być w języku polskim. * Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (w przypadku nieposiadania świadectwa TOEFL inny dokument poświadczający znajomość języka, o ile nie świadczy o tym zawartość transkryptu). * Życiorys (resume). * List motywacyjny (personal statement), wyjaśniający powód ubiegania się o przyjęcie, naukowe i zawodowe osiągnięcia, cele i zainteresowania, czego kandydat oczekuje od planowanych studiów. * Jedna opinia (recommendation letter), w miarę możliwości od opiekuna naukowego ze studiów * 2 zdjęcia * Dowód wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Master of Science
 • Szczegółowe informacje

  Uczestnicy programu są słuchaczami Studiów Podyplomowych z Informatyki w WSB-NLU oraz studiującymi w trybie Distance Learning pełnoprawnymi studentami Uniwersytetu DePaul, Wydział CTI (ang.: School of Computer Science, Telecommunications and Information Systems), w Chicago, USA. Po zakończeniu programu i spełnieniu standardowych wymogów dotyczących średniej ze studiów otrzymują dyplom Master of Science wydawany przez Uniwersytet DePaul. Taki sam dyplom jest wydawany studentom studiującym na miejscu w Chicago. Dyplom ten ma powszechnie uznawaną akredytację North Central Association w USA.

  Studia prowadzone są w trybie kwartalnym (trymestralnym). Program składa się z 13 kursów i trwa 2 lata (6 kwartałów, 2 lub 3 kursy na kwartał). Każdy kurs trwa 40 godzin lekcyjnych i odbywa się raz w tygodniu przez 4 godziny. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołuniowych i wieczornych. Zawartość każdego kursu oferowanego w WSB-NLU pokrywa się z treścią jego odpowiednika w CTI DePaul.

  Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców WSB–NLU oraz Uniwersytetu DePaul. Wszystkie wykłady są nagrywane w całości (obraz, głos, treści prezentowane z wideoprojektora i na białej tablicy) i udostępniane studentom przez internet z wykorzystaniem wytworzonej w CTI DePaul technologii COL – Course OnLine). Dzięki systemowi COL moż­liwe jest ograniczenie obecności studenta na zajęciach tylko do tych spotkań, na których sprawdza się jego postępy w nauce (egzaminy cząstkowe i końcowe, prezentacja projektów), co pozwala w znacznej mierze studiować na odległość.

  Ponadto, studenci mogą w pewnym zakresie kształtować własny indywidualny program studiów, zastępując niektóre przedmioty oferowane w WSN-NLU wybranymi kursami spośród szerokiej gamy ofe­rowanych na Wydziale CTI DePaul w trybie Distance Learning.

  Uniwersytet DePaul to największy, dynamicznie rozwijający się uniwersytet kato­licki w USA i jedna z największych obecnie uczelni technicznych na Środkowym Zachodzie USA. Jego program magisterski z informatyki jest niesłychanie elastyczny, świetnie dostosowany do wymagań rynku pracy i wysoko oceniany przez pracodawców. Wybrane do realizacji w WSB-NLU kursy dopasowane są do aktualnych trendów panujących na rynku informatycznym. Dają one uczestnikom programu wymagane podstawy systemowe z informatyki na poziomie magisterskim oraz możliwość specjalizacji w bazach danych, sieciach komputerowych oraz programowaniu w internecie, z istotnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Pozwala to absolwentom znaleźć zatrud­nienie zarówno w firmach o ściśle informatycznym profilu – producentów opro­gramowania, sieci, systemów informatycznych – jak i w szerokim zakresie bezpo­średnich zastosowań informatyki w różnych gałęziach rynku.


  Program studiów
   
  Zestaw kursów w programie DePaul planowanych do realizacji w WSB-NLU w latach 2008-2010 przedstawiony jest poniżej. Kursy CSC 421, SE 435 oraz SE 450 są obowiązkowe. Zestaw ten może ulec nieznacznym modyfikacjom, w miarę wprowadzania nowych atrakcyjnych kursów w CTI DePaul.
   
   
   CSC 421      Applied Algorithms and Structures
   SE   435      Distributed Systems I
   SE   450      Object-Oriented Software Developments
   CSC 447     Concepts of Programming Languages
   CSC 440     Cryptology
   CSC 452     Database Programming
   CSC 454     Database Administration and Management
   CSC 549     Database System Implementation
   TDC 563      Network Programming
   TDC 512      Cellular and Wireless Telecommunications
   TDC 563      Protocols and Techniques for Data Networks
   SE   452      Object-Oriented Enterprise Computing
   SE   560      Structured Document Interchange and Processing


Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |