Home > Studia II Stopnia > Informatyka > Warszawa > Studia II Stopnia- Inteligencja komputerowa - Warszawa - Mazowieckie

Studia II Stopnia- Inteligencja komputerowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia- Inteligencja komputerowa - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Inteligencja komputerowa

  Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności:

      - stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji do wydobywania i przetwarzania wiedzy rozproszonej w zasobach sieciowych (w Internecie) oraz narzędzi do inteli­gentnej interpretacji zasobów baz danych,
      - stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w uczeniu maszynowym, systemach wspomagania decyzji i innych aplikacjach stosowanych w inteligentnych urządzeniach cyfrowych,
      - wykorzystanie algorytmów przetwarzania nieprecyzyjności i niepewności,
      - programowanie systemów opartych na regułach logicznych,
      - tworzenie hurtowni danych oraz projektowania i prowadzenia różnego typu analiz z wykorzystaniem metod eksploracji danych i wydobywania informacji.

  Absolwenci tej specjalności przygotowani są do projektowania, budowy, programowania i eksploatacji inteligentnych aplikacji komputerowych współpracujących z rozproszonymi systemami wiedzy, wszędzie tam, gdzie rosnące oczekiwania wobec systemów informatycznych wymagają stosowania nowoczesnych, inteligentnych rozwiązań. Mogą znaleźć także zatrudnienie jako pracownicy naukowi, twórcy niekonwencjonalnego oprogramowania i kierownicy zespołów programistycznych.


  Realizowane przedmioty
  Eksploracja danych, Hurtownie danych, Interpretatory poleceń, Języki formalne, Logika matematyczna, Metaheurystyki, Metody numeryczne, Niezawodność systemów komputerowych, Optymalizacja dyskretna, Podstawy optymalizacji, Podstawy transmisji sygnałów, Procesy stochastyczne, Programowanie w Internecie 1, Programowanie w Internecie 2, Programowanie w logice, Projektowanie systemów rozmyto - neuronowych, Przetwarzanie informacji nieprecyzyjnej i niepewnej, Repetytorium z programowania, Rozproszone systemy wiedzy, Równania różniczkowe i przekształcenia całkowe, Sieci neuronowe i zbiory rozmyte, Sieci Petriego, Systemy eksperckie, Systemy informacji geograficznej GIS, Systemy wieloagentowe, Systemy wyszukiwania informacji tekstowych, Wspomaganie decyzji wielokryteriowych, Wydobywanie wiedzy, Wyszukiwanie informacji tekstowych

  Prace końcowe i seminaria
  Seminarium dyplomowe 2 st, Seminarium kierunkowe 2 st

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |