Home > Szkoły - Polska > Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Informacje

Historia uczelni

Rok 1995

IBS PAN wygrywa konkurs na program kształcenia pracowników TP S.A.
    
Rok 1996

Dnia 29 maja decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 87. Uczelnia uzyskała prawo do nadawania tytułów zawodowych licencjata oraz inżyniera na dwóch kierunkach: informatyka oraz zarządzanie i marketing.

Powstaje Wydział Zarządzania i Marketingu.

W październiku odbyła się  pierwsza inauguracja roku akademickiego w WSISiZ. Studia na kierunku zarządzanie i marketing rozpoczęły 254 osoby.
    
Rok 1997
        
Powołanie Rady Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych w nowym składzie:
Prof. Zdzisław Bubnicki - członek rzeczywisty PAN
Prof. Ryszard Domański - członek korespondent PAN
Prof. Jakub Gutenbaum - IBS PAN
Prof. Jerzy Hołubiec - IBS PAN
Prof. Michał Kleiber - członek korespondent PAN
Prof. Romuald Klekowski - członek rzeczywisty PAN
Prof. Roman Kulikowski - członek rzeczywisty PAN, Przewodniczący Rady
Prof. Czesław Olech - członek rzeczywisty PAN
Prof. Zdzisław Pawlak - członek rzeczywisty PAN
Prof. Andrzej Weryński - członek korespondent PAN

Powstaje Wydział Informatyki.
    
Rok 1998
        
Wystąpienie o nadanie uprawnień magisterskich na kierunku informatyka.

Wystąpienie o nadanie uprawnień magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.

Pierwsza obrona dyplomu studiów I-go stopnia odbyła się 29 czerwca.

Uruchomienie Wydawnictwa WSISiZ.
    
        
Rok 1999

Ufundowanie sztandaru Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania przez Polską Akademię Nauk.
    
Rok 2000
        
Uzyskanie uprawnień magisterskich na kierunku informatyka.
    
        
Rok 2001
        
Rozbudowa infrastruktury informatycznej WSISiZ (połączenie budynków przy ul. Newelskiej i Gizów).

Zmiana nazwy Wydziału Zarządzania i Marketingu na Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
    
        
Rok 2002
    
Współorganizacja konferencji BOS 2002 (VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych).

Pierwsze wyjazdy studentów na stypendia Socrates/Erasmus.

Uruchomienie punktu sprzedaży wydawnictw Uczelni oraz wydawnictw obcych, odpowiadających programom studiów WSISiZ.
    
        
 
Rok 2003
        
Uzyskanie uprawnień magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.

Pierwsza obrona pracy dyplomowej na studiach II-stopnia odbyła się 11 lipca.
    
        
 
Rok 2004
        
Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia Państwowaj Komisji Akredytacyjnej na kierunku informatyka.

Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia Państwowaj Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i marketing.

Rozstrzygnięcie konkursu na nowy skrót nazwy uczelni. Zwyciężyła nazwa "WIT", która jest  równolegle używana z oficjalnym skrótem WSISiZ.

Powstaje Biuro Karier "Sukces".
    
        
Rok 2005
        
Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku informatyka i ekonometria.

I miejsce w rankingu WPROST.

Uczelnia organizuje pierwszą edycję konkursu Pierwszy Hacker Rzeczypospolitej.
    
        
 
Rok 2006
        
I miejsce w rankingu WPROST po raz drugi.

Uczelnia organizuje Piknik WIT z okazji 10-lecia istnienia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Uczelnia organizuje druga edycję konkursu Pierwszy Hacker Rzeczypospolitej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nastąpiła zmiana nazwy kierunku zarządzanie i marketing na zarządzanie.

Oferta Edukacyjna

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X