Studia II Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Peace and Development Studies

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - Specjalność Peace and Development Studies - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Praktyki
  Stosunki międzynarodowe - studia uzupełniające magisterskie to kierunek poszerzający wiedzę o związkach zachodzących między państwami, a także o organizacjach międzynarodowych takich jak Unia Europejska czy NATO. Główną zaletą studiów jest ich praktyczny wymiar, uszczegółowienie zainteresowań studentów w kierunku integracji europejskiej, zarządzania projektami i bezpieczeństwa narodowego.

  Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia skierowane są zarówno do absolwentów stosunków międzynarodowych I stopnia, jak i innych kierunków studiów. Warunkiem jest zgoda dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych WSE i wyrównanie różnic programowych. Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej przyjmowani są z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, po złożeniu dokumentów.

  Zgodnie z europejskim modelem edukacji i Deklaracją Bolońską absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe II stopnia w WSE po dwóch latach otrzymają tytuł magistra.
  Studenci WSE otrzymują suplement do dyplomu w języku angielskim, który zawiera szczegółowy opis wszystkich przedmiotów zaliczonych w toku studiów. Suplement ułatwia kontynuowanie studiów oraz podjęcie pracy za granicą.
  Peace and Development Studies - NOWOŚĆ
  Przedmioty z kanonu prowadzone w języku polskim lub angielskim (do wyboru), przedmioty specjalnościowe prowadzone w języku angielskim .
 • Szczegółowe informacje
  Poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej palące pytania dotyczące pokoju i rozwoju stało się punktem wyjścia do skonstruowania unikatowej specjalności Peace and Development Studies. Dzięki pierwszej tego typu specjalności w Polsce, nauczanej przez międzynarodową kadrę w języku angielskim,  studenci będą mieli możliwość kształcenia się w tej niezwykle aktualnej dziedzinie.

  Program Peace and Development Studies łączący w sobie elementy teorii i praktyki został oparty o rozwiązania modułowe, tak by przedstawić powiązania pomiędzy konfliktami, ich  rozwiązywaniem, a rozwojem.  W każdym module wykłady będą prowadzone przez kilku specjalistów. Problematyka wojny i pokoju zostanie przykładowo omawiana przez filozofa, historyka, politologa i socjologa.

  Główne kursy specjalności będą obejmowały tematykę badań nad pokojem i rozwojem, problematykę rozwiązywania konfliktów, budowy instytucji państwowych, metod badawczych oraz pozyskiwania środków pomocowych. Dodatkowo studenci specjalności będą mieć do wyboru pięć kursów e-learningowych, a  także możliwość korzystania z cyfrowych archiwów publikacji naukowych JSTOR i  biblioteki, do której zostały zakupione książki z tematyki pokojowo-rozwojowej.

  Brak tradycji omawianej dyscypliny w Polsce, wymaga konsultacji z instytucjami pozarządowymi, rządowymi i międzynarodowymi oraz transferu wiedzy i najlepszych praktyk z innych państw.
  Absolwenci specjalności staną się ważną grupą pracowników w instytucjach działających w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz rozwiązywania konfliktów, odpowiadając na rosnące potrzeby kadrowe tego sektora.

  Atuty specjalności
  • kursy w języku angielskim
  • międzynarodowa kadra dydaktyczna (m. in. USA, Wielka Brytania)
  • intensywna nauka języka obcego
  • możliwość odbycia staży w instytucjach realizujących projekty w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej, stypendia na semestralne wyjazdy zagraniczne
  • nowoczesne metody nauczania (e-learning) i kursy modułowe
  • dostęp do specjalistycznych zasobów bibliotecznych
  • dostęp do cyfrowych archiwów publikacji naukowych JSTOR
  Program specjalności
  W ramach bloku przedmiotów specjalnościowych, realizowane są między innymi następujące kursy:
  • Wprowadzenie do studiów nad pokojem (Introduction to Peace Studies)
  •  Wprowadzenie do studiów nad rozwojem (Introduction to Development)
  • Budowanie i utrzymywanie pokoju (Peacebuilding and Peacekeeping)
  • Polski i europejski system pomocy humanitarnej oraz rozwojowej (Polish and European Aid Architecture)
  • Rozwiązywanie konfliktów (Conflict Resolution)
  • Zarządzanie pomocą humanitarną (Humanitarian Assistance Managment)
  • Metody badawcze w studiach nad pokojem i rozwojem (Research Methods)
  • Monitoring i ewaluacja projektów pomocowych (Monitoring and Evaluation of Assistance Projects)
  • Angielski akademicki oraz pisanie raportów (Academic and Report Writing)
  • Umiejętności prezentacji (Presentation and Seminar Skills)
  • Demokratyzacja i wybory (Democratisation and Elections)
  Gdzie możesz pracować
  Po ukończeniu specjalności Peace and Development Studies absolwenci mogą pracować między innymi w:
  • polskich instytucjach rządowych (MSZ, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje RP przy organizacjach międzynarodowych)
  • polskich organizacjach  pozarządowych (np. PAH, GDRG, Salezjański Wolontariat Misyjnych, Instytut Globalnej Odpowiedzialności)
  • międzynarodowych organizacjach pozarządowych (m.in. PRIO, SIPRI, Nobel Institute, Carnegie Endowment, Carter Centre, Amnesty International, Human Rights Watch)
  • organizacjach międzynarodowych (ONZ, UE, OBWE, NATO)
  • administracji publicznej
  • siłach zbrojnych
  • mediach
  • korporacjach międzynarodowych
  • organizacjach religijnych

Inne informacje związane z stosunki międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |