Studia II Stopnia - Finanse i Rachunkowość - Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Finanse i Rachunkowość - Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i bańkowości, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, przeprowadzania analiz fundamentalnych, a także prognozowania
  * przygotowanie do prowadzenia własnej firmy lub do pracy w przedsiębiorstwach finansowych i niefinansowych na stanowiskach wyższego szczebla
  * przygotowanie do prowadzenia działalności doradczej
 • Praktyki
  * Na kierunku finanse i rachunkowość wyboru specjalności dokonasz już po pierwszym semestrze studiów licencjackich.
  * Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej. Wykłada u nas m.in. trzech byłych ministrów finansów, a także konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, ekonomiści, którzy doświadczenie zdobywali m.in. w Europejskim Międzynarodowym Funduszu Walutowym.
  * Każdego roku goszczą u nas wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, m.in. prof. Robert Mundell, prof. Robert Aumann.
  * Finanse i rachunkowość możesz także studiować w języku angielskim.
 • Szczegółowe informacje
  KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH?
  • specjalista w dziedzinie szeroko rozumianych finansów podmiotów gospodarczych w tym znawca zagadnień rachunkowości
  • właścicielem biura rachunkowego (ukończenie tej specjalności uprawnia do ubiegania sie - bez zdawania egzaminów - o certyfikat księgowy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych)
  CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH?
  • umiejętność zarządzania finansami firmy w ścisłej współpracy z księgowością
  • znajomość zasad rachunkowości finansowej i menedżerskiej
  • zdolność podejmowania trafnych decyzji finansowych o różnym horyzoncie czasowym i wyboru najlepszych źródeł finansowania
  • umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych, zyskownego inwestowania nadwyżki gotówki, pozyskiwania pieniędzy na rozwój, operowania wszelkimi instrumentami finansowymi

  REALIZOWANE PRZEDMIOTY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  • Statystyka w finansach i bankowości
  • Ekonometria
  • Polityka pieniężna
  • Rachunkowość zarządcza
  • Portfel inwestycyjny
  • Prognozowanie i symulacje
  • Zastosowanie matematyki w finansach    i bankowości
  • Rachunek kosztów
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
  • Zarządzanie instytucjami finansowymi
  • Prawo finansowe
  • Fuzje i przejęcia
  • Analiza techniczna
  • Analiza fundamentalna
  • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  • Opodatkowanie działalności gospodarczej
  • Informatyka w zarządzaniu finansami firmy
  • Nowe trendy w ekonomii
  • Nadzór korporacyjny
  • Wykład do wyboru
  • Wykłady do wyboru w języku obcym
  • Seminarium magisterskie
  PRZEDMIOTY SPECJALNOSCIOWE
  FINANSE I RACHUNKOWOSC PRZEDSIEBIORSTW
  • Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej
  • Zarządzanie płynnością
  • Rachunkowość podatkowa
  • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa
  • Rachunkowość komputerowa
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
  • Planowanie finansowe
  • Wynik finansowy i jego podział
   

Inne informacje związane z finanse korporacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |