BILANS - Sporządzenie Sprawozdań Finansowych - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły BILANS - Sporządzenie Sprawozdań Finansowych - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  BILANS - sporządzenie sprawozdań finansowych.

  1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów 
      w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia
      międzyokresowe kosztów i przychodów. Tworzenie rezerw w bilansie.

  2. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji
      – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz
      porównawczego - najczęstsze błędy.

  3. Sporządzenie rachunku przepływów  pieniężnych - charakterystyczne problemy
      związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.

  4. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian
      w ustawie o rachunkowości.

  5. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną
      ustawą o rachunkowości.

  6. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.

  7. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania
      sprawozdań finansowych.

Inne informacje związane z finanse korporacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |