Studia II Stopnia - Analityka Finansowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Analityka Finansowa - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku matematyka, fizyka oraz na kierunkach technicznych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Dla kandydatów na studia II stopnia: * wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej lub w dziale rekrutacji) * świadectwo dojrzałości * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (ewentualnie czasowo zaświadczenie wystawione przez właściwy dziekanat o odbytej obronie) * fotografie formatu dowodowego (3 na studia stacjonarne, 2 na studia niestacjonarne) oraz w formie elektronicznej * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia dowodu opłaty rejestracyjnej i I raty czesnego * ksero książeczki wojskowej (2, 3, 6 i 15 strona) * suplement lub wykaz przedmiotów, z godzinami i ocenami
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Analityka Finansowa

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada pogłębianą – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada on umiejętność zarządzania ryzykiem występującym zarówno na rynku finansowym jak i na innych rynkach. Jest przygotowany do przeprowadzania różnego rodzaju analiz oraz podejmowania na tej podstawie decyzji a także do prowadzenia działalności doradczej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się i jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach III stopnia. Może on podejmować pracę w instytucjach finansowych – bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, przedsiębiorstwach maklerskich a także w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Przedmioty podstawowe:


      * Polityka pieniężna
      * Rachunkowość zarządcza
      * Portfel inwestycyjny
      * Finanse
      * Rachunkowość
      * Język obcy specjalistyczny

  Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe:


   
      * Prawo finansowe
      * Rachunek kosztów
      * Standardy sprawozdawczości finansowej
      * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
      * Analiza finansowa
      * Rynek finansowy
      * Technologie informatyczne na rynku kapitałowym 

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |