Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Zaoczne > Płock > Studia I Stopnia- Zarządzanie - Płock - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Zarządzanie - Zaoczne - Płock - Mazowieckie

 • Cele
  Charakterystyka studiów Studia przygotowujące licealistów z zakresu zarządzania określonymi dziedzinami. Dają nowoczesną wiedze i umiejętności do pracy na kierowniczych stanowiskach w organizacjach gospodarczych, handlowych i finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W programie studiów realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, nauk ilościowych, rachunkowości, prawa cywilnego, handlowego, pracy, teorii i metod nowoczesnego zarządzania różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych oraz informatyka. Programy specjalizacyjne przygotowują specjalistów w określonych zawodach a przedmioty specjalnościowe pogłębiają wykształcenie rozszerzając zakres wiedzy m.in. o analizę finansową, teorie pieniądza i politykę pieniężną, ochronę środowiska, biznes plan, prognozowanie procesów gospodarczych, symulację strategii marketingowych, planowanie przestrzenne, itp. Studia na kierunku zarządzane realizowane są na dwu stopniach kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie      

  specjalności:

  marketing
  organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  zarządzanie kryzysowe
  zarządzanie zasobami pracy


  Sylwetka absolwenta
  Studia pierwszego stopnia

  Absolwenci pierwszego stopnia studiów na kierunku zarządzania, otrzymują tytuł zawodowy licencjata, zostają wyposażeni w niezbędna wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz wiedzę specjalistyczną z różnorodnych dziedzin, pozwalającą na wykorzystanie jej w pracy zawodowej i życiu prywatnym.
  Zdobyta wiedza specjalistyczna przygotowuje do pracy w charakterze projektanta systemów organizacji i zarządzania, analityka procesów gospodarczych, menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli. Przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (na ogół na niewielka skalę), jak również zarządzania gospodarstwem rolnym, turystycznym, a także budżetem własnego gospodarstwa domowego.
  Absolwent nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju instytucjach.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się znajomością przynajmniej jednego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem z zakresu ekonomii i zarządzania.
  Niezbędna wiedza teoretyczna i specjalistyczna, umiejętność samodzielnego uczenia się , aktualizowania wiedzy i pracy w zespole umożliwia podjęcie dalszych studiów w celu rozwijania i rozszerzania zdobytych umiejętności.

  Studia I stopnia (licencjackie)


  Badania rynkowe i marketingowe
  Finanse publiczne i lokalne
  Geografia ekonomiczna
  Makroekonomia I
  Marketing w handlu i usługach
  Matematyka I
  Mikroekonomia I
  Podstawy ekonometrii
  Podstawy finansów
  Podstawy marketingu
  Podstawy prawa
  Podstawy zarządzania
  Prawo cywilne i gospodarcze
  Psychologia
  Rachunkowość finansowa
  Rachunkowość zarządcza
  Socjologia
  Statystyka (opisowa)
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  Zarządzanie i planowanie marketingowe
  Zarządzanie kadrami
  Zarządzanie logistyką
  Zarządzanie produkcją
  Zarządzanie strategiczne I

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |