Studia I Stopnia-Zarządzanie Kryzysowe

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • Rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach m.in. w WSIiZ na kierunku Zdrowie Publiczne w momencie otrzymania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Absolwenci specjalności zarządzanie kryzysowe mają natomiast możliwość kontynuacji studiów wybierając studia II stopnia w WSIiZ na kierunku Ekonomia. Ponadto absolwenci wszystkich specjalności mogą podjąć kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Bezpieczeństwo narodowe w inny
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Kryzysowe - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek- Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  Specjalność- Zarządzanie Kryzysowe

  Wybierając tę specjalność opanujesz procedury zarządzania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i koordynacji działań na niższych szczebla administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Uzupełnieniem tej wiedzy będzie opanowanie podstawowych zasad, medycznych czynności i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof. Znajomość psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowej i technik negocjacji umożliwią Ci skuteczną komunikację w trakcie działań, podejmowanych w przed i po zaistnieniu kryzysu.

  W programie studiów m.in.:

  * psychologiczne i przywódcze podstawy zarządzania kryzysem
  * psychologia konfliktu i sztuka negocjacji
  * podstawy medycyny katastrof
  * medyczne czynności ratunkowe
  * współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym


  Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych.

Inne informacje związane z zarządzanie bezpieczeństwem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |