Studia I Stopnia- Sieci Komputerowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Sieci Komputerowe - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Informatyka od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe. Nasza Uczelnia posiada doskonałą kadrę dydaktyczną oraz bazę techniczną do kształcenia na tym kierunku. Studenci zapoznają się z procesami powstawania i przesyłania informacji oraz technologią ich przetwarzania, a także zdobywają wiedzę na temat sprzętu komputerowego. Zajęcia na tym kierunku prowadzone są między innymi przez: prof. dr. hab. inż. Jerzego Brzezińskiego, prof. dr. hab. Mieczysława Mastyło, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Morzego, prof. dr. hab. Marka Nawrockiego, prof. dr. hab. inż. Jerzego Weresa, dr. hab. inż. Macieja Zakrzewicza, dr. inż. Adama Czajkę, dr inż. Annę Kobusińską, dr. inż. Cezarego Sobańca i dr. inż. Dariusza Wawrzyniaka. Pracodawcy, poszukując informatyków, weryfikują przede wszystkim ich umiejętności praktyczne, dlatego też program zajęć obejmuje ponad 1250 godzin aktywnych form zajęć, w tym ponad 900 godzin ćwiczeń w laboratoriach komputerowych, co stanowi odpowiednio ponad 53% wszystkich blisko 40% wszystkich zajęć. Ponadto WSNHiD organizuje dodatkowe zajęcia uzupełniające np. z matematyki czy programowania, które pozwalają opanować najtrudniejszy materiał dydaktyczny i ugruntować wiedzę podczas ćwiczeń powtórkowych. Na uczelni istnieje także możliwość organizacji kursów specjalistycznych Cisco CCNA i NS we współpracy z Akademiami Cisco.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które osobiście złożą: * świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią) * kwestionariusz osobowy i podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów (formularze elektroniczne WSNHiD wypełniane na stronie www w domu lub Biurze Rekrutacji)- dostępne od 14 kwietnia 2008 r. * aktualne (max 180 dniowe) zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów, wystawione na formularzu WSNHiD: podanie_podyplomowe.doc lekarz.doc (42.00 KB) * dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu), * dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek: Informatyka

  Specjalizacja: Sieci komputerowe

  Charakterystyka specjalizacji
  W ramach specjalizacji sieci komputerowe przedstawiane są zagadnienia związane z projektowaniem i zarządzaniem różnego rodzaju sieciami komputerowymi oraz rozproszonymi systemami informatycznymi. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi technologiami i urządzeniami sieci przewodowych i bezprzewodowych, praktycznym projektowaniem i realizacją nowoczesnych sieci komputerowych, systemami rozproszonymi i nowoczesnymi narzędziami ich projektowania, a także metodami i narzędziami zarządzania sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi. Biorąc pod uwagę współczesne zagrożenia, w ramach specjalizacji omawiany jest cały szereg zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Prezentowane zagadnienia są każdorazowo ilustrowane i weryfikowane praktycznie w ramach zajęć laboratoryjnych.

  Przedmioty specjalizacyjne
  - Nowoczesne technologie i urządzenia sieciowe,
  - Systemy rozproszone,
  - Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi,
  - Projektowanie systemów rozproszonych,
  - Bezpieczeństwo systemów rozproszonych,
  - Zarządzanie systemami rozproszonymi.

  Perspektywy zawodowe
  Absolwent specjalizacji sieci komputerowe jest przygotowany szczególnie do pracy w charakterze projektanta i administratora bezpiecznych sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Może znaleźć zatrudnienie zarówno we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach użytkujących systemy informatyczne, jak i w firmach projektujących i udostępniających systemy i usługi informatyczne.

  Współpraca z firmami informatycznymi
  Uczelnia podpisała umowy z najważniejszymi producentami oprogramowania: Microsoft (MSDN Academic Alliance i IT Academy), Oracle (Oracle Academic Initiative) i Academic Partners Program (Visual Paradigm). W ramach współpracy Uczelni z Microsoft studenci otrzymują oryginalne wersje oprogramowania z możliwością instalacji na osobistych komputerach. W skład udostępnionego oprogramowania wchodzą: systemy operacyjne Windows w dowolnej wersji, oprogramowanie serwerowe, narzędzia do programowania i budowania baz danych oraz wybrane programy biurowe.

  Laboratorium sieci komputerowych
  Specjalistyczny sprzęt laboratorium sieci komputerowych umożliwia realizację ćwiczeń praktycznych między innymi z zakresu: adresacji IP, konfigurowania sieci VLAN w przełącznikach Ethernet, konfigurowania systemu Linux do pracy w sieci IP, programowania usług sieciowych w interfejsie gniazd BSD, konfigurowania zapory sieciowej, translacji adresów sieciowych (NAT) w systemie Linux. Laboratorium obok sieci stanowisk komputerowych wyposażone jest w przełączniki (ang. switch) sieci Fast Ethernet, routery sprzętowe z interfejsami szeregowymi i Fast Ethernet, dodatkowe karty sieciowe sieci przewodowej i bezprzewodowej dla komputerów w laboratorium, punkty dostępowe dla sieci bezprzewodowej oraz testery połączeń. Laboratorium umożliwia studentom informatyki wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu stanowiącego podstawę realizacji współczesnych sieci komputerowych, z uwzględnieniem technologii sieci zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych.

  Laboratorium elektroniki
  Uczelnia posiada własne laboratorium elektroniki, wyposażone w nowoczesne urządzenia kontrolno-pomiarowe. W ramach jednosemestralnego kursu studenci poznają budowę podstawowych układów elektronicznych oraz zjawiska, które w nich zachodzą. Tematyka zajęć obejmuje nie tylko tranzystory CMOS, bramki logiczne czy przerzutniki, ale także bardziej skomplikowane układy kombinacyjne, filtry analogowe oraz elementy łączące świat analogowy i cyfrowy, a więc przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Wykonując samodzielne pomiary, studenci poznają podstawy miernictwa oraz zaznajamiają się z obsługą nowoczesnych urządzeń pomiarowych, takich jak nowoczesny oscyloskop, generator, mierniki napięć, prądów, rezystancji i pojemności.

Inne informacje związane z Sieci Informatyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |