Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Gospodarka Przestrzenna w Samorządzie Terytorialnym

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHE - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Gospodarka Przestrzenna w Samorządzie Terytorialnym - W ciągu tygodnia - Włocławek - Kujawsko-Pomorskie

  • Tutuł uzyskany
    Inżynier
  • Szczegółowe informacje
    Gospodarka przestrzenna w samorządzie terytorialnym

    Celem kształcenia jest nauczenie studentów myślenia urbanistycznego w skalach j.w., zasad opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich roli jako narzędzia sterowania rozwojem miast i gmin a także podstaw projektowania branżowego związanego z zagospodarowaniem terenu.
    Absolwentowi studiów o specjalności „Gospodarka przestrzenna w samorządzie terytorialnym” zostaje nadany tytuł inżyniera, będzie on posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowej oceny zagospodarowania terenu w skali gminy, miejscowości i obiektu (zespołu), ze szczególnym uwzględnieniem walorów, kolizji i elementów wymagających ochrony oraz przygotowywania wytycznych do dokumentacji planistycznych oraz projektów budowlanych i wykonawczych związanych z zagospodarowaniem terenu; planowania miejscowego i kształtowania urbanistycznego; znajomości przepisów techniczno budowlanych, przepisów prawnych związanych z wyposażeniem i utrzymaniem terenów publicznych; projektowania urbanistycznego oraz elementów kształtowania krajobrazu jak: mała architektura, zagospodarowanie przestrzeni publicznej; dokumentacji projektowej; koordynacji międzybranżowej na etapie projektowania i realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem terenu; kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi związanymi z zagospodarowaniem terenu, w tym pracami związanymi z utrzymaniem terenów zieleni.

Inne informacje związane z Gospodarka Przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |