Studia I Stopnia-Inżynieria Komputerowa i Multimedialna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Inżynieria Komputerowa i Multimedialna - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Informatyka
  Specjalność- Inżynieria Komputerowa i Multimedialna

  Jako student tej specjalności uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii komputerowej i przetwarzania sygnałów multimedialnych. Wiedza ta, poparta umiejętnością twórczego myślenia, pozwoli Ci na rozwiązywanie złożonych problemów w tych obszarach zastosowań komputerów, gdzie wymagana jest umiejętność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, kreowanie systemów sprzętowo-programistycznych dla zastosowań telekomunikacyjnych, tworzenie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces produkcji treści audiowizualnych, umiejętność zastosowania oprogramowania oraz technik multimedialnych w praktyce.

  W programie studiów m.in.:

  * programowalne układy cyfrowe,
  * optoelektronika,
  * przetwarzanie dźwięku i obrazu,
  * multimedialne sieci cyfrowe,
  * systemy wirtualnej rzeczywistości
  .

  Specjalność jest realizowania od 1. semestru na studiach II stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich oraz od 2. semestru dla absolwentów studiów licencjackich.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz przygotowany do spełniania zadań społecznych – edukacji i doradztwa w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego i elektronicznych urządzeń powszechnego użytku w interaktywnych przekazach multimedialnych.

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |