Studia I Stopnia-Inwestycje i Nieruchomości

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Inwestycje i Nieruchomości - W ciągu tygodnia - Sopot - Pomorskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Zasady rekrutacji na studia I Stopnia Kandydat na studia składa następujące dokumenty: * świadectwo maturalne (oryginał, odpis lub kserokopia poświadczone notarialnie) * zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalające na podjęcie nauki ( termin ważności zaświadczenia upływa 3 miesiące od daty wystawienia) * 4 fotografie zgodne z wymogami do dowodu osobistego (lewe ucho odsłonięte, bez biżuterii) * dowód wniesienia opłaty wpisowej w przypadku dokonania opłaty wpisowej na konto uczelni Dodatkowo kandydat wypełnia: * podanie / deklarację wyboru specjalności * kwestionariusz osobowy * deklarację płatności (osobna dla wydziału w Sopocie i Wydziału w Chojnicach * umowa o studiowanie w Sopockiej Szkole Wyższej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność-Inwestycje i Nieruchomości

  Obecnie rynek nieruchomości znajduje się w fazie intensywnego rozwoju. Przekłada się to na liczne nowe miejsca pracy w zawodach takich jak:

  * zarządca nieruchomości,
  * pośrednik w obrocie nieruchomościami,
  * rzeczoznawca majątkowy,


  Kształtują się również nowe zawody: doradca rynku nieruchomości oraz analityk inwestycji w nieruchomości. W chwili obecnej trwają prace nad uproszczeniem procedur uzyskiwania licencji zawodowych, w związku z czym ukończenie kierunkowych studiów wyższych oraz odbycie praktyki zawodowej będzie podstawowym warunkiem ich pozyskania.
  Uczelnia kształci studentów według programu w pełni dostosowanego do wymagań Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
  Po jej ukończeniu istnieje możliwość kontynuacji nauki na poziomie uzupełniających studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.
  Studenci na specjalności Inwestycje i Nieruchomości uzyskują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do podejmowania decyzji inwestycyjnych na szczeblu przedsiębiorstw, instytucji finansowych, jednostek samorządu terytorialnego, na rynku kapitałowym.

  Wiodącymi przedmiotami na specjalności "Inwestycje i Nieruchomości" są:

  1. Podstawy planowania przestrzennego
  2. Podstawy prawne inwestowania i gospodarki nieruchomościami
  3. Organizacja procesu inwestycyjnego
  4. Metody wyceny projektów gospodarczych
  5. Studium wykonalności projektów inwestycyjnych
  6. Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnej
  7. Inwestycje w nieruchomości
  8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - obejmujące także wiedzę z zakresu rynku nieruchomości
  9. Wycena nieruchomości
  10. Zarządzanie nieruchomościami


  Oprócz przedmiotów specjalizacyjnych program obejmuje również przedmioty kierunkowe poszerzające wiedzę o takie zagadnienia jak:

  1. Rynki finansowe
  2. Finanse Unii Europejskiej
  3. Podstawy analizy ekonomicznej i finansowej  W ramach specjalności "Inwestycje i Nieruchomości" istnieje możliwość pogłębiania zainteresowań w ramach Naukowego Koła Inwestycji i Nieruchomości działającego przy Sopockiej Szkoły Wyższej ,,Deweloper".

  Ukończenie specjalności ,,Inwestycje i Nieruchomości" gwarantuje zatrudnienie nie tylko na rynku polskim, ale również w krajach Unii Europejskiej i na świecie. Dla osób pragnących podwyższać swoje kwalifikacje dyplom Sopockiej Szkoły Wyższej w zakresie tej specjalności otwiera drogę do kontynuacji studiów we wszystkich krajach europejskich.

Inne informacje związane z zarządzanie projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |