Studia I Stopnia - Filologia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia - W ciągu tygodnia - Szczecin - Zachodniopomorskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagane dokumenty:
  * Świadectwo dojrzałości (maturalne) w oryginale, duplikacie lub w odpisie wydanym przez szkołę średnią - nie może być kserokopia;
  * Wypełniony Kwestionariusz Osobowy
  * Poświadczone przez uczelnię ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
  * Aktualne cztery fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  * Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach
  * Ankieta językowa
  * Poświadczone przez uczelnię ksero książeczki wojskowej (str. 1, 2, 3, 6, 7) - wyłącznie mężczyźni;
  * Dowód wpłaty wpisowego
  * Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  * Podpisana umowa o proces kształcenia (na miejscu)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia-Filologia

  Specjalności:
  - filologia germańska
  - filologia angielska
  - filologia rosyjska


  Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej - FILOLOGIA

  1. Kształcenie ogólne
  * język obcy angielski/rosyjski (do wyboru)
  * historia filozofii
  * informatyka

  2. Kształcenie filologiczne
  * historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego
  * gramatyka opisowa j. niemieckiego
  * kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
  * historia krajów niemieckiego obszaru językowego
  * wstęp do językoznawstwa
  * wstęp do literaturoznawstwa
  * historia języka niemieckiego
  * gramatyka kontrastywna i leksykalna j. niemieckiego
  * seminarium dyplomowe

  3. Kształcenie językowe
  Praktyczna nauka języka niemieckiego
  * kurs podręcznikowy
  * gramatyka praktyczna
  * fonetyka i ortografia
  * rozumienie ze słuchu
  * język pisany
  * ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne
  * interpretacje semantyczne
  * stylistyka

  4. Przedmioty specjalizacyjne
  * zgodnie z wybraną specjalizacją

  Filologia angielska
  1. Kształcenie ogólne
  * informatyka
  * historia filozofii
  * etyka
  * język rosyjski


  2. Kształcenie filologiczne
  * literatura angielska i amerykańska
  * gramatyka opisowa j. angielskiego
  * wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
  * historia Wielkiej Brytanii i USA
  * wstęp do językoznawstwa
  * wstęp do literaturoznawstwa
  * historia języka angielskiego
  * gramatyka kontrastywna angielsko-polska


  3. Kształcenie językowe
  *Praktyczna nauka języka angielskiego
  * czytanie
  * gramatyka praktyczna
  * fonetyka i fonologia
  * słuchanie
  * pisanie
  * mówienie


  4. Przedmioty specjalizacyjne
  * Zgodnie z wybraną specjalizacją

Inne informacje związane z filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |