Home > Studia II Stopnia > Dziennikarstwo - ogólne > Poznań > Studia I Stopnia-Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia-Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Studia Uzupełniające Magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mają na celu przygotowanie studenta do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Mogą obejmować swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną. Po zakończeniu trzyletnich zawodowych studiów wyższych w WSUS istnieje możliwość kontynuowania dalszej edukacji na studiach uzupełniających magisterskich w ramach uczelni wyższych, z którymi WSUS podpisała umowy i porozumienia o współpracy naukowej i edukacyjnej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów: - świadectwo dojrzałości - odpis dyplomu (wraz z suplementem) - podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS) - kwestionariusz osobowy (druk WSUS) - kserokopia dowodu osobistego - kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn) - 3 fotografie - potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  W programie nauczania na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna znajdują się między innymi takie przedmioty jak:

  Historia środków masowego komunikowania
  Międzynarodowe stosunki polityczno-gospodarcze
  Wprowadzenie do politologii
  Podstawy teorii komunikacji
  Gatunki dziennikarskie
  Współczesne media w Polsce i na świecie
  Prawo prasowe
  Filozofia języka
  Kształtowanie opinii publicznej
  Antyczne dziedzictwo Europy
  Kultura nowożytnej Europy
  Dziennikarstwo prasowe
  Dziennikarstwo radiowe
  Dziennikarstwo telewizyjne
  Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym
  Stylistyka i kultura języka
  Główne nurty filozo-ficzne i estetyczne literatury współczesnej
  Internet jako narzędzie współczesnej komunikacji
  Socjologia mediów
  Metody badań medioznawczych
  Media lokalne i środowiskowe
  Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji

  Seminarium magisterskie
  Lektorat języka angielskiego

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |