Studia I Stopnia-Doradztwo Podatkowe i Administracja Finansowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Doradztwo Podatkowe i Administracja Finansowa - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie studentów do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia z zakresu „Doradztwo podatkowe i administracja finansowa” przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć atrakcyjny zawód doradcy podatkowego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalizacja- Doradztwo podatkowe i administracja finansowa

  Studia z zakresu „Doradztwo podatkowe i administracja finansowa” koncentrują się na:

  -poznaniu niezbędnej wiedzy prawno-administracyjnej i finansowej, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych o różnych formach organizacyjno-prawnych,
  -zdobyciu praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  -uzyskaniu aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu bankowości, zarządzania ryzykiem, matematyki finansowej, rachunkowości zarządczej, informatyki oraz rynku kapitałowego i pieniężnego.

  Absolwent specjalności „Doradztwo podatkowe i administracja finansowa” zna:

  -materialne prawo podatkowe oraz podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
  -zasady gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie oraz metody analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
  -aktualne zasady prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości przedsiębiorstw,
  -aktualną problematykę z zakresu prawa gospodarczego, celnego, dewizowego, karnego skarbowego, pracy,
  -komputerowe techniki stosowane w rachunkowości przedsiębiorstw
  .

  Ponadto, absolwent tej specjalności posiada umiejętność swobodnego posługiwania się komputerem oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu wystarczającym do prowadzenia działalności zawodowej.  

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „Doradztwo podatkowe i administracja finansowa”, przygotowany jest do pracy:

  -w biurach rachunkowych oraz biurach doradztwa podatkowego, izbach i urzędach skarbowych, a także w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych.


  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  1. Język obcy
  2. Socjologia
  3. Historia gospodarcza
  4. Wychowanie fizyczne

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1. Mikroekonomia
  2. Makroekonomia
  3. Matematyka
  4. Statystyka
  5. Podstawy ekonometrii
  6. Informatyka
  7. Podstawy zarządzania
  8. Prawo
  9. Rachunkowość

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Bankowość
  2. Finanse międzynarodowe
  3. Finanse publiczne
  4. Podstawy nauki o finansach
  5. Rynek kapitałowy i pieniężny
  6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  7. Ubezpieczenia
  8. Zarządzanie ryzykiem
  9. Zastosowanie matematyki w finansach
  10. Finanse samorządu terytorialnego

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  1. Komputerowe techniki w rachunkowości
  2. Źródła i wykładnia prawa
  3. Przepisy o doradztwie podatkowym
  4. Materialne prawo podatkowe
  5. Ordynacja podatkowa
  6. Zaskarżanie decyzji podatkowych
  7. Prawo celne i dewizowe
  8. Prawo karne skarbowe
  9. Administracja finansowa i kontrola skarbowa
  10. Rachunkowość podmiotów gospodarczych
  11. Rachunkowość zarządcza
  12. Prawo pracy

  13. Metodologia badań i pisania prac dyplomowych
  14. Seminarium

   

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |