Studia I Stopnia - Zdrowie Publiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEiP-Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zdrowie Publiczne - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Cele
  Zdrowie publiczne to kierunek studiów zawodowych umożliwiający zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych i prawnych. W trakcie studiów studenci poznają zasady funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia, realizacji zadań promocji i ochrony zdrowia przez instytucje państwowe, samorząowe, społeczne i prywatne, jak również nabywają konkretnych umiejętności zawodowych (m.in. dietetyka, administracja medyczna). Zapoznają się szczegółowo z polskim system opieki zdrowotnej i realizowaną przez państwo politykę zdrowotną oraz systemami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSEiP może zostać absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem dojrzałości. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY:

  rok I
  bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy prawa, podstawy ekonomii, metodologia badań naukowych, propedeutyka medycyny, podstawy zdrowia publicznego, epidemiologia, technologie informacyjne, przedmiot do wyboru (filozofia, etyka, logika), ochrona środowiska, demografia, nauka o człowieku, organizacja ratownictwa medycznego

  rok II
  psychologia, propedeutyka medycyny, promocja i edukacja zdrowotna, ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, międzynarodowe problemy zdrowia, kwalifikowana pierwsza pomoc, socjologia, biostatystyka, polityka społeczna i zdrowotna, polski system ochrony zdrowia,  system prawny i ochrona zdrowia w UE, nauka administracji, metody oceny stanu zdrowia

  rok III
  organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, żywienie człowieka, zarządzanie organizacją publiczną, prawo pracy i polityka socjalna w UE, marketing w ochronie zdrowia, systemy informatyczne w służbie zdrowia, zdrowie środowiskowe, zarządzanie strategiczne, rachunkowość w służbie zdrowia, komunikacja społeczna, zarządzanie projektami prozdrowotnymi, kontraktowanie świadczeń medycznych, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi, seminarium dyplomowe

  SYSLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwenci uzyskują profesjonalne przygotowanie, dzięki czemu potrafią m.in.:

  • organizować system świadczeń w dziedzinie chorób zakaźnych i niezakaźnych, rehabilitacji medycznej i zawodowej, opieki długoterminowej oraz świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
  • planować, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia w środowisku lokalnym oraz w miejscu pracy;
  • identyfikować i rozwiązywać problemy organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej;
  • określać wpływ procesów demograficznych i społecznych na kształtowanie się potrzeb zdrowotnych ludności;
  • analizować oraz interpretować dane statystyczne, wyniki badań epidemiologicznych i społecznych, z użyciem nowoczesnych narzędzi informatycznych, dla ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych ludności;
  • korzystać z przepisów prawa w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej;
  • gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w działaniach organizatorskich dane o kosztach opieki zdrowotnej oraz programów promocji zdrowia.


  Absolwenci kierunku zdrowie publiczne podejmują pracę w zakładach opieki zdrowotnej, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej nadzorujących i koordynujących pracę służby zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach środowiskowych, szkołach, fundacjach, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach usług zdrowotnych itp.

Inne informacje związane z Zdrowie Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |