Home > Studia I Stopnia > Ubezpieczenia > Łódź > Studia I Stopnia - Ubezpieczenia i Bankowość - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Ubezpieczenia i Bankowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ubezpieczenia i Bankowość - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Charakterystyka specjalności: Studenci specjalności „Bankowość” otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa bankowego, zapoznają się z podstawowymi produktami bankowymi, zaznajamiają się z metodami zarządzania ryzykiem bankowym i oceny zdolności kredytowej, poznają zasady rachunkowości i sprawozdawczości bankowej oraz metody oceny sytuacji finansowej banku. Dużą wagę przywiązuje się także do problematyki zastosowania instrumentów polityki pieniężnej oraz polityki depozytowo – kredytowej. Program zakłada odbycie praktyki w banku komercyjnym (studia stacjonarne), w przypadku studiów niestacjonarnych wskazane jest, aby specjalność ta była wybierana przez osoby pracujące w bankach lub na stanowiskach zajmujących się współpracą z bankami.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Perspektywy zawodowe:
  Na specjalności „Bankowość” kształceni są specjaliści przygotowani do pracy bankach komercyjnych różnych typów a także w podmiotach gospodarczych współpracujących z bankami. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach wykorzystujących instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego (towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, firmy zarządzające środkami pieniężnymi).
   
  Program nauczania:

      * Prawo bankowe,
      * Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym,
      * Organizacji i technika bankowości,
      * Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa,
      * Teoria pieniądza i polityka pieniężna,
      * Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego,
      * Ocena zdolności kredytowej,
      * Prawne formy zabezpieczeń kredytów,
      * Business plan,
      * Zarządzanie ryzykiem bankowym,
      * Optymalizacja portfela inwestycyjnego,
      * Alternatywne formy finansowania działalności przedsiębiorstw,
      * Bankowość w języku obcym,
      * Bankowe systemy informatyczne.

Inne informacje związane z Ubezpieczenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |