Home > Doktoranckie > Turystyka > CD ROM > Sopot > Studia I Stopnia - Turystyka Międzynarodowa - Sopot - Pomorskie

Studia I Stopnia - Turystyka Międzynarodowa - CD ROM

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości-Szkoła Wyższa w Sopocie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka Międzynarodowa - CD ROM - Sopot - Pomorskie

 • Cele
  urystyka i Rekreacja - jest to dziedzina przyszłości, która zapewni Ci pracę w ciekawych zawodach w kraju i za granicą. Po skończeniu naszej uczelni możesz pracować w hotelarstwie, biurze podróży, informacji turystycznej, ale także w instytucjach kultury, sportu i rekreacji oraz instytucjach samorządowych i innych organizacjach życia publicznego i biznesu. W naszej Uczelni dajemy Ci wiedzę teoretyczną, ale również zapoznamy Cię z praktycznymi aspektami przyszłej pracy. Duży bowiem nacisk kładziemy na proces praktyk zawodowych i ścisłą współpracę z podmiotami gospodarki turystycznej. Już podczas studiowania zetkniesz się z menedżerami branży turystycznej, organizacji rządowych i pozarządowych działających na rzecz turystyki oraz przedstawicielami instytucji branżowych. Tytuł zawodowy licencjata upoważnia Cię do podjęcia studiów magisterskich w innych uczelniach całego kraju na różnych kierunkach, co może poszerzyć Twój światopogląd i pogłębić wiedzę. Turystyka to dziedzina interdyscyplinarna, więc proponujemy pogłębienie edukacji na wybranych przez Ciebie specjalnościach. Turystyka międzynarodowa To oferta dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać świat i ludzi z różnych krajów, posiadają zdolności językowe i umiejętności komunikacji interpersonalnej. Jeżeli chcesz poruszać się swobodnie w zagadnieniach turystycznej gospodarki na skalę Europy i świata, znać jej trendy i tendencje rozwoju, warunki prawne i finansowe przedsięwzięć turystycznych – jesteśmy w stanie tą wiedzę Ci przekazać. Chcemy, abyś osiągnął sukces w dobie globalizacji gospodarki i zmieniającej się rzeczywistości relacji międzynarodowych.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat Turystyki i Rekreacji
 • Szczegółowe informacje

  Program studiów Turystyka Międzynarodowa

  SPECJALNOŚĆ: Turystyka międzynarodowa

  PRZEDMIOTY   OGÓLNE
  1. Podstawy informatyki
  2. Metodologia badań ze statystyką
  3. Język angielski
  4. J.obcy II
  6. Seminarium
  7. Szkolenie bhp
   
  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE
  1. Historia kultury i sztuki
  2. Ekonomia
  3. Organizacja i zarządzanie
  4. Psychologia
  5. Fizjologia człowieka
  6. Ekologia
  7. Socjologia
   
  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Geografia turystyczna
  2. Prawo w turystyce i rekreacji
  3. Ekonomika tyrystyki i rekreacji
  4. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
  5. Zagospodarowanie turystycz i rekreacyjne
  6. Podstawy turystyki
  7. Teoria i metodyka rekreacji
  8. Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
  9. Rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne
  10. Obozy i turystyka kwalifikowana
  11. Nauka o przedsiębiorstwie
  13. Podstawy hotelarstwa
  14. Transport i logistyka w turystyce
  15. Turystyka zrównoważona
  16. Komunikacja w kontakcie z klientem
  17. Prawo gospodarcze
  18. Wprowadzenie do turystyki międzynarodowejj
   
  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  1. Procesy globalizacyjne współczesnego świata
  2. Informatyka w turystyce
  3. Zarządzanie ryzykiem w turystyce
  4. Zarządzanie projektem turystycznym
  5. Zarządzanie jakością usług
  6. Negocjacje
  7. Marketing międzynarodowy
  8. Instytucje i procesy decyzyjne
  9. Międzynarodowe organizacje turystyczne
  10. Zarządzanie gospodarką opartą na wiedzy
  11. Działalność touroperatorów
  12. Międzynarodowa ochrona praw turysty
  13. warsztaty
  14. Przedmiot do wyboru/specjalizacja

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |