Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Zaoczne > Kielce > Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Kielce - Świętokrzyskie

Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSU-Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Zaoczne - Kielce - Świętokrzyskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Turystyka i Rekreacja

  Absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiadać będzie wiedzę:
  humanistyczną, pozwalającą poznać człowieka, jego potrzeby oraz zrozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce i rekreacji( temu celowi służyć będą takie przedmioty jak: filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika itp.).
  przyrodniczą, dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek - środowisko (ten cel zapewni realizacja takich przedmiotów jak: geografia turystyczna, historia kultury i sztuki, ekologia, krajoznawstwo, wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia itp.).
  ekonomiczno - organizacyjno - prawną, pozwalającą zrozumieć mechanizmy gospodarki rynkowej, poznać problemy organizacji i zarządzania, kierowania zespołami ludzkimi itp. ( realizację tego zapewnią przedmioty takie jak: ekonomia, organizacja i zarządzanie, podstawy marketingu, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, statystyka i informatyka, prawo w turystyce i rekreacji).
  Absolwent posiadać będzie także szereg umiejętności takich jak: kierowanie, samodzielne planowanie i realizacja złożonych przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji, samodzielne opracowanie i realizowanie imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych, swobodne nawiązywanie kontaktów z ludźmi, oparte na umiejętności wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu oraz posługiwania się językami obcymi (angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). Wzorem dotychczas prowadzonego kierunku studiów zakłada się realizację w toku studiów 450 godzin (6 godzin tygodniowo) nauki języka obcego. Dużą uwagę przywiązywać się będzie do kształcenia umiejętności praktycznych. Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach turystycznych. Wykorzystując zdobyte przez uczelnię doświadczenia w prowadzeniu firmy brokerskiej, w której studenci specjalności ubezpieczenia odbywają praktyki i dorabiają na opłacenie studiów, szkoła zamierza otworzyć własne biuro turystyczne oraz ośrodek wypoczynkowy. W tej sprawie czynione są starania i zostanie wkrótce sfinalizowane przejęcie przez uczelnię Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego - Centrum Edukacji Ekologicznej Ameliówka koło Kielc.
  Absolwent będzie zatem przygotowany do zajmowania stanowisk w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, do pracy w hotelach, domach wypoczynkowych oraz do pracy w administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji oraz w organizacjach społecznych. Proces studiów zakończy napisanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |