Home > Studia I Stopnia > Systemy Informacyjne > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Systemy i Sieci Komputerowe - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Systemy i Sieci Komputerowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Systemy i Sieci Komputerowe - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności "Systemy i sieci komputerowe" otrzymają tytuł inżyniera. Oprócz podstawowej wiedzy informatycznej będą także posiadać wiedzę i umiejętności: projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania sieciami komputerowymi firm oraz systemami informatycznymi zarządzania w środowiskach rozproszonych, projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania systemami baz i hurtowni danych, w tym zwłaszcza w środowiskach sieciowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Systemy i sieeci Komputerowe
  Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w laboratoriach w ramach zajęć podczas studiowania na kierunku „Informatyka” sprawiają, że absolwenci po uzyskaniu dyplomu mogą stać się cenionymi fachowcami w swojej dziedzinie i powinni łatwo znaleźć interesującą ich pracę.

  Potencjalne stanowiska pracy to:
  projektant systemów komputerowych, konstruktor sprzętu komputerowego, projektant oprogramowania, kierownik działu informatyki w urzędach i instytucjach państwowych, specjalista informatyk, specjalista ds. reklamy i promocji, inżynier sprzedaży urządzeń i sprzętu komputerowego oraz audio/wideo, specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, administrator sieci komputerowych i systemów informatycznych.

Inne informacje związane z Systemy Informacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |