Home > Studia I Stopnia > Szkolnictwo Specjalne > Zaoczne > Łódź > Studia I Stopnia - Surdopedagogika - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Surdopedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSP-Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Surdopedagogika - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Pedagogika specjalna jest dyscypliną, której zainteresowania koncentrującą się na jednostkach z zaburzeniami rozwoju, osobach niepełnosprawnych i ich rehabilitacji oraz osobach niedostosowanych społecznie i ich resocjalizacji. Podczas trzyletnich studiów I stopnia z zakresu Pedagogiki specjalnej, studenci zdobywają wiedzę konieczną do zrozumienia prawidłowości rozwojowych, ale także specyfiki funkcjonowania dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. Studenci uczą się języków obcych oraz korzystania z literatury fachowej i najnowszych osiągnięć technologii informacyjnych. Zdobywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami pracy pedagogicznej i terapeutycznej (pedagogika zabawy, ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia itp.). Po uzyskaniu dyplomu zawodowego licencjata absolwent będzie przygotowany do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) * Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia licencjackie * Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku * Trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych * Dowód osobisty (w przypadku mężczyzn również książeczka wojskowa) * Jedna mała koperta z adresem zwrotnym * Potwierdzenie bezzwrotnej wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  SURDOPEDAGOGIKA

   Surdopedagogika

  Specjalność dla osób zainteresowanych problematyką kształcenia i rehabilitacji osób z uszkodzonym słuchem.

   

  Praca dla absolwenta:

      * placówki opiekuńcze i wychowawcze zajmujące się pracą z osobami z uszkodzonym słuchem

      * placówki kształcenia specjalnego

      * klasy i szkoły integracyjne

      * poradnie specjalistyczne

   

  Wybrane przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:

      * Podstawy rehabilitacji psychospołecznej

      * Psychologia dzieci głuchych

      * Diagnoza i konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych

      * Metody wychowania słuchowego

      * Wspomaganie rozwoju mowy i terapia logopedyczna

      * Wspomaganie rozwoju ruchu i kinezyterapia

      * Metodyka wychowania przedszkolnego

      * Metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczej z osobami z uszkodzonym słuchem

      * Metodyka kształcenia zintegrowanego

      * Metody komunikacji w surdopedagogice

      * Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie

   

  Wybrane przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

      * Metody badań pedagogicznych

      * Psychologia: ogólna; rozwojowa i osobowości; kliniczna

      * Diagnostyka pedagogiczna

      * Pedagogika ogólna

      * Pedagogika specjalna

      * Pedagogika alternatywna

      * Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

      * Podstawy komunikacji pedagogicznej

      * Anatomia i neurologia

      * Genetyka

      * Psychiatria i psychopatologia

      * Patologie społeczne

      * Media w edukacji osób niepełnosprawnych

      * Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych

      * Edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących

      * Edukacja i rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo

      * Edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych

      * Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową

      * Edukacja i rehabilitacja osób niedostosowanych społecznie

      * Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną

Inne informacje związane z Szkolnictwo Specjalne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |