Home > Studia I Stopnia > Ratownictwo Medyczne > Zaoczne > Kostrzyn nad Odrą > Studia I Stopnia - Ratownictwo Medyczne - Kostrzyn nad Odrą - Lubuskie

Studia I Stopnia - Ratownictwo Medyczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie and Odrą

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ratownictwo Medyczne - Zaoczne - Kostrzyn nad Odrą - Lubuskie

 • Cele
  Studia na kierunku „Ratownictwo Medyczne” mają za zadanie przygotowanie specjalistów - Ratowników Medycznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu nauk medycznych w szczególności medycznych czynności ratunkowych. Studenci poznają anatomię i funkcjonowanie organizmu ludzkiego a także patomechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Wiedza teoretyczna jest podstawą do poznania klinicznych aspektów chorób oraz stanów bezpośrednio zagrażających życiu, jak również działań ratunkowych podejmowanych w postępowaniu przedszpitalnym. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych. Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych praktykę zawodową.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć w dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą komplet następujących dokumentów: * podanie na obowiązującym na uczelni formularzu (pobier * kserokopia dowodu osobistego, * aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, * 2 fotografie (34 x 52 mm), (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie pliku TIF, * dowód wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Ratownictwo Medyczne

  Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i trwa 7 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata

  Licencjonowany ratownik medyczny będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przykładowe przedmioty w toku studiów:

      * chemia ogólna, filozofia i podstawy etyki, informatyka, historia medycyny;
      * anatomia, zdrowie publiczne, pierwsza pomoc, anatomia topograficzna, fizjologia, biochemia,        toksykologia, farmakologia, patofizjologia, edukacja zdrowotna;
      * medyczne czynności ratunkowe, choroby wewnętrzne, chirurgia, medycyna ratunkowa,                    psychiatria, neurologia, ratownictwo specjalistyczne, medycyna sądowa, diagnostyka                   laboratoryjna, współdziałanie służb ratunkowych.

  Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w ramach tworzonego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy Medyczni mogą podejmować pracę w:

      * jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie),
      * stacjach Pogotowia Ratunkowego,
      * Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
      * izbach przyjęć szpitali,
      * ośrodkach szkoleniowych,
      * organizacjach pozarządowych (PCK, GOPR, WOPR),
      * zakładowych służbach ratowniczych.

Inne informacje związane z Ratownictwo Medyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |