Studia I Stopnia - Pedagogika Resocjalizacyjna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika Resocjalizacyjna - Zaoczne - Koszalin - Zachodniopomorskie

 • Cele
  Pedagogika resocjalizacyjna Absolwenci tej specjalności przygotowani są do podjęcia pracy w : zakładach karnych i poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach leczenia uzależnień, poradniach psychologiczno- pedagogicznych i socjoterapii, w instytucjach opieki paliatywnej, a także do pracy w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora sądowego w innych instytucjach resocjalizacyjnych, także poza granicami kraju.
 • Praktyki
  240 godzin praktyk zawodowych odbywających się w przeciągu 8 tygodni w placówkach związanych ze specjalnością studiów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wyższe Studia I Stopnia (zawodowe-licencjackie)
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalnośc: Pedagogika Resocjalizacyjna

  Studia I-go stopnia z pedagogiki trwają 3 lata (6 semestrów). Studenci tego kierunku dokonują wyboru specjalności po trzecim semestrze. Dzięki temu kompetentnie przygotowują się do ukierunkowanej pracy zawodowej. Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i ponadto zdobywa możliwość kontynuowania kształcenia w ramach studiów II-go stopnia (uzupełniające studia magisterskie).
  Wyższe studia zawodowe (I-go stopnia) z pedagogiki obejmują 1080 godzin (niestacjonarne- zaoczne) i 1800 godzin (stacjonarne- dzienne) zajęć dydaktycznych oraz 240 godzin praktyk zawodowych odbywających się w przeciągu 8 tygodni w placówkach związanych ze specjalnością studiów.

  Wybrane przedmioty kształcenia :


  Psychoterapia i socjoterapia w resocjalizacji, Patologie społeczne, Praca profilaktyczno- resocjalizacyjna w środowisku zamieszkania, Praca wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, Praca wychowawcy w zakładzie karnym, System profilaktyki i resocjalizacji, Polityka społeczna, Wybrane problemy postępowania karnego i penitencjarnego, Podstawy prawa karnego i opiekuńczego, Diagnostyka resocjalizacyjna i in

Inne informacje związane z Pedagogika i Edukacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |