Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Obsługa Rynku Nieuchomości - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Obsługa Rynku Nieuchomości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Obsługa Rynku Nieuchomości - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Obsługa rynku nieruchomości” uzyskują niezbędne kwalifikacje w specjalizacjach: rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami i finansowa obsługa rynku nieruchomości, a ponadto formalne podstawy do ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe. Przygotowywani są do samodzielnego wykonywania prac związanych z wyceną nieruchomości wszystkich typów, wyceny środków trwałych i przedsiębiorstw oraz prowadzenia prac związanych z powszechną taksacją, w momencie wprowadzenia w kraju podatku katastralnego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im na bankowo-hipoteczną obsługę obrotu i kredytowania na rynku nieruchomości jak również do wykonywania czynności zawodowych zmierzających do zawarcia umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości oraz umów najmu lub dzierżawy nieruchomości.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej # Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Obsługa Rynku Nieruchomości

  Przedmioty      
         
  Podstawy ekologii
  Podstawy leśnictwa    
  Teoria wyceny nieruchomości   
  Systemy informacji przestrzennej   
  Zagospodarowanie przestrzenne    
  Systemy obrotu nieruchomościami  
  Prawo podatkowe 
  Gospodarka mieszkaniowa  
  Podstawy marketingu  
  Prawo administracyjne    
  Systemy informacji o nieruchomościach  
  Prawo cywilne
  Prawo pracy    
  Podstawy miernictwa   
  Podstawy budownictwa 
  Podstawy rolnictwa  
  Systemy wyceny nieruchomości    
  Gospodarka nieruchomościami    
  Wycena nieruchomości zurbanizowanych 
  Wycena gruntów rolnych  
  Wycena drzew i lasów   
  Wycena przedsiębiorstw    
  Wycena nieruchomości specjalnych   
  Prawo lokalowe    
  Zarządzanie małą firmą 

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |