Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Logistyka - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Logistyka - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSKiZ-Wyższa Szkoła Kominikacji i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Logistyka - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  W ramach specjalności studenci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów ekonomicznych, technicznych oraz informatycznych, która pozwala skutecznie konkurować na rynku pracy i ubiegać się o zatrudnienie w działach logistycznych, handlowych, dystrybucyjnych czy spedycyjnych przedsiębiorstw przemysłowych. Absolwent tej specjalności może pracować jako: konsultant ds. logistyki, menedżer ds. gospodarki materiałowej, menedżer ds. handlu elektronicznego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia możesz zapisać się: * w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz niestacjonarne * w trakcie rekrutacji wiosennej (od lutego do marca) – rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne Jak się zapisać? TRADYCYJNIE – przyjdź do Biura Rekrutacji i zabierz ze sobą: * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury) * 3 kolorowe zdjęcia – format jak do dowodu osobistego * kwestionariusz – wypełnisz go w Biurze Rekrutacji * dowód osobisty * książeczkę wojskową (mężczyźni) W Biurze Rekrutacji czekają na Ciebie przedstawiciele Uczelni, którzy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności. PRZEZ INTERNET – wejdź na stronę Rekrutacji on-line, przygotuj potrzebne dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ominąć kolejki w momencie przyjścia do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Specjalność: Logistyka


  Studia inżynierskie

  Wybierając ten kierunek studenci uzyskają teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, poszukiwane zarówno przez polskie jak i europejskie firmy. Jak wynika z analiz firmy rekrutacyjno-doradczej Bank Danych o Inżynierach, prawie 90% wszystkich ofert pracy dla inżynierów pochodzi z Wielkopolski. Właśnie tu najbardziej aktywni są zagraniczni inwestorzy. Poszukiwani są inżynierowie różnych specjalności m. in. na stanowiska w działach kontroli jakości i na produkcji, potrzebni są zarówno technolodzy jak i menedżerowie.

  Znaczna część zajęć w ramach tego kierunku studiów realizowana jest w 11 specjalistycznych laboratoriach technologicznych i komputerowych z zakresu: Podstaw metrologii, Badań chemicznych, Badań wytrzymałościowych, Materiałoznawstwa, Podstaw automatyzacji, Procesów i technologii produkcji, Organizacji procesów produkcyjnych, Badań wad wyrobów i badań niszczących, Elektroniki i elektrotechniki, Grafiki inżynierskiej oraz Informatyki. Dzięki temu można w praktyce zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy inżynierskiej. Bogaty blok przedmiotów ekonomicznych zogniskowany jest natomiast na problematyce zarządzania procesami produkcyjnymi, w tym projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów czy systemów zarządzania.

  Przedmioty kierunkowe ścisłe i techniczne:

      * Matematyka w zastosowaniach inżynierskich
      * Materiałoznawstwo
      * Wprowadzenie do techniki
      * Procesy produkcyjne i technologiczne
      * Badania wad wyrobów i badania nieniszczące
      * Elektrotechnika z elektroniką
      * Statystyka w zastosowaniach inżynierskich
      * Informatyka
      * Grafika inżynierska
      * Metrologia
      * Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
      * Wytrzymałość materiałów
      * Automatyzacja i robotyzacja
      * Zarządzanie jakością
      * Organizacja procesów produkcyjnych
      * Zarządzanie projektami
      * Ergonomia
      * Technologie informacyjne
      * Komunikacja multimedialna
      * Gospodarka narzędziowa
      * Gospodarka sprzętem kontrolno-pomiarowym 

  Przedmioty kierunkowe ekonomiczne:

      * Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Rachunkowość
      * Rachunek kosztów dla inżynierów
      * Badania operacyjne
      * Marketing
      * Zarządzanie jakością
      * Zarządzanie produkcją i usługami
      * Zarządzanie personelem
      * Zarządzanie strategiczne
      * Gry i problemy decyzyjne
      * Podstawy zarządzania
      * Finanse
      * Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych
      * Ergonomia
      * Fuzje i przejęcia
      * a także: Socjologia, Psychologia, Filozofia, Prawo, Komunikacja społeczna, Informatyka, Język        obcy, Statystyka opisowa, Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska

  W trakcie czwartego semestru wybiera się specjalność studiów. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przedmioty specjalizacyjne. Specjalistyczną wiedzę inżynierską studenci mogą poszerzyć uczęszczając na przedmioty fakultatywne, które sami sobie wybierają. Wiedzę można również pogłębić w trakcie corocznych warsztatów z zakresu inżynierskiej grafiki komputerowej prowadzonych przez wybitnych specjalistów z IUPUI (Purdue University). W ramach programu Erasmus można wyjechać na semestr lub rok studiów do Hochschue fűr Technik, Wirtschaft und Kultur (Lipsk, Niemcy). Po I, II i III roku studiów odbywa się pięciotygodniową praktykę zawodową (łącznie 600 godz.). Po ukończeniu studiów w WSKiZ i uzyskaniu stopnia zawodowego inżyniera można kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich, np. na Politechnice Poznańskiej.
   
  Przedmioty kierunkowe:


      * Procesy zaopatrzenia materiałowego
      * Systemy produkcyjne
      * Transport wewnętrzny
      * Bezpieczeństwo Pracy
      * Organizacja transportu zewnętrznego
      * Logistyka poużytkowa
      * Planowanie produkcji i systemy dystrybucji
      * Automatyzacja procesów produkcyjnych
      * Systemy informatyczne w zarządzaniu

  Przedmioty specjalizacyjne:

      * Zarządzanie logistyczne
      * Organizacja TPP i produkcji
      * Zarządzanie strategiczne
      * Ekonometria
      * Projektowanie systemów logistycznych
      * Zarządzanie kadrami
      * Sterowanie produkcją
      * Zarządzanie produkcją
      * Badania marketingowe i rynkowe
      * Projektowanie zakładów przemysłowych
      * Organizacja systemów produkcyjnych
      * Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
      * Organizacja procesów pomocniczych
      * Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
      * Zarządzanie projektami
      * Eksploatacja systemów produkcyjnych
      * Systemy informatyczne w zarządzaniu

  Przedmioty fakultatywne:

      * Roboty przemysłowe
      * Pomiary w przemyśle
      * Zarządzanie ryzykiem w technice

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |