Studia I Stopnia - Kosmetologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kosmetologia - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem Uczelni w kształceniu na kierunku KOSMETOLOGIA jest przygotowanie takiej kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający i dynamicznie się rozwijający rynek usług kosmetycznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane wykształcenie: - średnie z egzaminem maturalnym.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I STopnia: Kosmetologia

  Możliwości pracy zawodowej

  Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą, oprócz gabinetów kosmetycznych, również nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, oraz fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności z zakresu prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej.

  Studia na kierunku kosmetologia mając w przedmiotach nauczania dyscypliny ściśle medyczne (dermatologia, immunologia, alergologia, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, podologia) dają absolwentowi duże możliwości współpracy z lekarzami dermatologami i chirurgami plastycznymi w zakresie pielęgnacji ciała i urody, jak również w zakresie podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia się skóry człowieka.

  Z kolei przedmioty takie jak: układy koloidowe, formy i surowce kosmetyczne, sensoryka i środki zapachowe mają na celu pogłębienie wiedzy na temat budowy i składu stosowanych środków pielęgnacyjnych oraz leczniczych w kosmetologii i dziedzinach pokrewnych. Wiedza taka jest niezbędna dla prawidłowego stosowania owych środków i uniknięcia błędów jatrogennych w wykonywaniu zawodu.

  Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

      * zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej,                centrami SPA itp.
      *
        właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych:                       pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
      *
        prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
      *
        stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
      *
        ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami                       medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
      *
        udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
      *
        pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o           pielęgnację ciała i urody;
      *
        udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej           defektami i chorobami;
      *
        edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych;
      *
        nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami, oraz zapewnienia           im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
      *
        pracy związanej z produkcją kosmetyków;
      *
        twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
      *
        podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i                           międzynarodowym.


  Podsumowując, program nauczania na kierunku kosmetologia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego wiedzę o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci będą posiadali umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

  Taka koncepcja kształcenia, o silnym interdyscyplinarnym charakterze (łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych) umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.
  Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, absolwent powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Wykaz Wszytskich Przedmiotów

  I Przemdioty Kształcenia Ogólnego

  Język Obcy
  Zasady BHP
  Technologia Informacyjna
  Podstawy Etyki
  Wychowanie Fizyczne

  II Przemdioty Podstawowe

  Biologia i Genetyka
  Biofizyka
  Anatomia
  Fizjologia i Patofizjologia
  Biochemia
  Higiena
  Mikrobiologia i Immunologia
  Farmakologia
  Histologia
  Doraźna Pomoc Przedmedyczna

  III Przedmioty Kierunkowe


  Kosmetologia Pielęgnacyjna
  Kosmetologia Upiększająca
  Receptura Kosmetyczna
  Dermatologia
  Fizjoterapia i Masaż
  Chemia Kosmetyczna
  Estetyka

  IV Bloki Przedmiotów Specjalizacyjnych i Specjalnościowych (do wyboru 2 z 3)
   

  Blok A
  Kosmetyki Naturalne i Ziołolecznictwo
  Dietetyka
  Techniki Negocjacji i Podejmowania Decyzji
  Ekonomika Przedsiebiorstwa i Zarządzanie
  Alergologia
  Aparatura w Kosmetologii
  Onkologia Skóry
  Schorzenia Cywilizacyjne

  Blok B
  Kształtowanie Sylwetki i Podstawy
  Promocja ZDrowia
  Rośliny Kosmetyczne i Surowce ARomatyczne
  Sensoryka i Środki Zapachowe
  Ustawodawstwo
  Komunikacja Interpersonalna i Autoprezentacji
  Technologia Postaci Kosmetycznych
  Masaż Kosmetyczny i Techniki Relaksacyjne
  Toksykologia

  Blok C
  Kosmetologia Lecznicza
  Podologia
  Medycyna Estetyczna
  Chirurgia Plastyczna i Estetyczna
  Zapobieganie Zakażeniom
  Psychologia
  Charakterystyka i Wizaż

  V Praca Dyplomowa
  Praca Dyplomowa
  Seminarium Dyplomowe
  Praktyki Zawodowe

  Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów


  1. Biologia

  Cytofizjologia komórki. Podstawy genetyki. Chemiczna i strukturalna budowa chromosomów. Genotyp. Mutacje i biologiczne mechanizmy przeciwmutacyjne. Fenotyp - czynniki wpływające na rozwój fenotypu. Zmienność fenotypowa. Elementy biologii rozwoju. Ontogeneza i jej fazy. Rozwój embrionalny i postembrionalny - fazy i charakterystyka. Wybrane zagadnienia z ekologii. Charakterystyka środowiska człowieka. Mechanizmy adaptacyjne do środowiska. Podstawy parazytologii.

  2. Biofizyka

  Własności elektryczne komórek i tkanek, przewodnictwo nerwowe. Transport jonów przez błony. Pomiar potencjałów dyfuzyjnych, adhezja, kohezja i napięcie powierzchniowe.
  Mechanizmy biofizyczne i skutki biologiczne oddziaływań mechanicznych na organizm. Wpływ promieniowania jonizującego i niejonizującego na żywy organizm. Biofizyka laserów. Oddziaływanie promieniowania laserowego z tkanką biologiczną.

  3. Anatomia

  Podstawy anatomii prawidłowej organizmu ludzkiego. Rodzaje tkanek i ich rola w organizmie. Narządy i układy organizmu ludzkiego. Struktury ludzkiego ciała oraz ich lokalizacja. Osie i płaszczyzny, położenie w przestrzeni. Zależności pomiędzy budową i czynnością poszczególnych narządów organizmu ludzkiego.

  4. Fizjologia i patofizjologia

  Podstawowe zagadnienia fizjologii ogólnej. Fizjologia błony komórkowej i komórki. Transport przez błonę komórkową (dyfuzja, osmoza, transport czynny i transport pęcherzykowy). Pojęcie homeostazy. Pojęcie zdrowia i choroby. Czynniki patogenne (podział, mechanizmy działania). Stan zapalny, mechanizmy odczynu zapalnego. Ból, rodzaje bólu. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa organizmu. Hormony. Witaminy. Funkcjonowanie narządów i układów ciała ludzkiego.

  5. Biochemia

  Aminokwasy i peptydy. Aminy biogenne. Struktury i funkcje biologiczne białek. Enzymy, systematyka enzymów. Budowa i właściwości, oraz rola w organizmie cukrów prostych, dwu- i wielocukrów. Utlenianie biologiczne. Kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone. Hormony i witaminy. Kod genetyczny i biosynteza białka. Biochemia narządów i tkanek. Transport przez błony biologiczne.

  6. Higiena

  Czynniki środowiskowe wpływające na stan zdrowia. Higiena zdrowia psychicznego, odpoczynek, metody relaksu. Zaburzenia funkcjonowania psychicznego - stres. Pojęcie i rodzaje stresu. Epidemiologia w ujęciu historycznym, definicje epidemiologii oraz zdrowia i choroby. Podstawowe pojęcia i metody stosowane w badaniach epidemiologicznych. Typy badań epidemiologicznych. Normy i założenia higieniczne dotyczące wyposażenia i prowadzenia laboratorium oraz gabinetu kosmetycznego. Zasady higieny pracy i BHP. Służby sanitarno-epidemiologiczne. Wprowadzenie do promocji zdrowia.

  7. Mikrobiologia i immunologia

  Diagnostyka mikrobiologiczna. Mikrobiologia kosmetyczna. Geneza i znaczenie mikrobiologii kosmetyków. Podstawowe wiadomości o drobnoustrojach występujących w surowcach kosmetycznych i kosmetykach. Kontrola drobnoustrojów w produkcji kosmetycznej. Budowa i funkcja układu immunologicznego. Podstawowe pojęcia w immunologii. Normy mikrobiologiczne. Regulacja procesów odpornościowych: genetyczna kontrola odpowiedzi immunologicznej, limfocyty T pomocnicze, ujemne sprzężenie zwrotne wywierane przez IgG. Immunoprofilaktyka. Immunologia transplantacyjna.

  8. Farmakologia
  Podstawowe pojęcia z farmakologii ogólnej. Losy leków w organizmie człowieka -farmakokinetyczne i farmakodynamiczne efekty działania leków. Receptura postaci leków z względnieniem najnowszych form stosowanych w dermatologii. Farmakologiczne leczenie zmarszczek. Leki nasilające i chroniące przed działaniem światła na skórę. Farmakoterapia schorzeń nowotworowych skóry.

  9. Kosmetologia pielęgnacyjna

  Powierzchowne i głębokie złuszczanie naskórka. Cellulit i rozstępy. Wpływ czynników zewnętrznych na skórę i jej przydatki. Fototyp skóry. Cera - jej rodzaje i pielęgnacja. Skóra ze zmianami naczyniowymi. Pielęgnacja kończyny górnej: masaż - technika wykonania, zastosowanie różnych ćwiczeń gimnastycznych ramion, przedramion i dłoni. Pielęgnowanie łokci. Zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne dłoni - kuracja parafinowa, ciepły wosk, kąpiele dłoni i inne. Preparaty używane do pielęgnacji dłoni i paznokci. Manicure biologiczny i tradycyjny - zasady i techniki wykonywania. Zabiegi wzmacniające płytkę paznokcia. Pielęgnacja kończyny dolnej: pielęgnacja stóp. Pedicure pielęgnacyjny: zasady i technika wykonania, przyrządy potrzebne do wykonania zabiegu. Kąpiele stóp, kompresy, codzienna gimnastyka stóp. Najczęstsze dolegliwości stóp - wrastające paznokcie, modzele i nagniotki, pękanie skóry, odparzenia, otarcia - zasady pielęgnacji. Preparaty do pielęgnacji stóp. Masaż – rodzaje i techniki. Zabiegi dotleniające, regenerujące, odżywcze, nawilżające oraz liftingujące na skórę twarzy, szyi i dekoltu - technika wykonania. Zabiegi służące pielęgnacji oprawy oczu. Pielęgnacja piersi. Pielęgnacja skóry głowy i włosów. Uszkodzenia spowodowane środkami kosmetycznymi lub nieprawidłowym wykonaniem zabiegu. Odczyny skórne spowodowane stosowaniem niewłaściwych kosmetyków.


  10. Kosmetologia upiększająca

  Nadmierne owłosienie - przyczyny i metody postępowania. Złuszczanie naskórka – rodzaje i techniki wykonania. Metody tuszowania niektórych defektów skóry. Makijaż podstawowy, korekcyjny, permanentny. Metody odnowy biologicznej. Biotatuaż. Zdobnictwo paznokcia.

  11. Receptura kosmetyczna
  Zasady sporządzania preparatów recepturowych i odczytywania receptury. Składniki receptury kosmetycznej. Właściwości fizykochemiczne substancji biologicznie czynnych. Toniki, mleczka, maseczki, kremy, kosmetyki kolorowe, kosmetyki o działaniu keratolitycznym - zasada działania, skład recepturowy, sposób otrzymywania.


  12. Dermatologia
  Symptomatyka chorób skóry. Choroby skóry: bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pasożytnicze, łojotokowe, alergiczne. Łuszczyca. Dermatozy. Plamy barwnikowe. Fotodermatozy. Choroby o podłożu autoimmunologicznym. Mechaniczne i termiczne uszkodzenia skóry. Choroby włosów, choroby paznokci. Stany przedrakowe, rzekomonowotworowe, rak in situ, nowotwory złośliwe. Etiopatogeneza, obraz kliniczny, zasady rozpoznania i różnicowania, rokowanie, leczenie.

  13. Fizjoterapia i masaż
  Rys historyczny masażu i fizykoterapii. Światłolecznictwo, elektrolecznictwo, ciepłolecznictwo, wodolecznictwo. Kinezyterapia, balneoterapia. Masaż. Wpływ masażu klasycznego na organizm człowieka; wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu; techniki masażu klasycznego. Elementy odnowy biologicznej.

  14. Chemia kosmetyczna
  Wiadomości podstawowe o pierwiastkach i związkach chemicznych. Budowa, otrzymywanie, właściwości i zastosowanie: tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli nieorganicznych, węglowodorów, alkoholi, fenoli, eterów, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, amin, mono- i polisacharydów, aminokwasów i peptydów. Reakcje wolnorodnikowe. Wymagania odnośnie jakości wody przeznaczonej do celów farmaceutyczno - kosmetycznych. Składniki kosmetyków. Surowce kosmetyczne. Podstawowe czynności laboratoryjne - otrzymywanie płynów, olejków, maseczek, emulsji kosmetycznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy z surowcami kosmetycznymi. BHP w pracowni chemii kosmetycznej.

  15. Estetyka
  Zagadnienie piękna. Definicje i analiza pojęć podstawowych: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. Wartości estetyczne i kanony piękna w ujęciu historycznym.

  16. Formy i surowce kosmetyczne

  Definicja kosmetyku. Testy związane z bezpieczeństwem stosowania kosmetyków - przegląd. Ocena jakości surowców kosmetycznych i ich standaryzacja. Kremy, maseczki, kosmetyki kolorowe, depilatory, lakiery i inne – rodzaje, skład i zastosowanie.

  17. Układy koloidowe

  Pojęcie i klasyfikacja koloidów. Właściwości kinetyczne i elektrokinetyczne koloidów. Koloidy liofobowe i liofilowe - właściwości i charakterystyka. Faza rozpraszająca i faza rozproszona - charakterystyka. Metody otrzymywania koloidów - dyspersyjne i kondensacyjne. Metody oczyszczania koloidów (dializa, elektrodializa, ultrafiltracja, wymiana jonowa).

  18. Kosmetologia lecznicza
  Klasyfikacja chorób skóry. Trądzik: rodzaje, objawy, leczenie, blizny potrądzikowe. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów kosmetycznych. Pielęgnacja skóry trądzikowej w domu, gabinecie kosmetycznym i w gabinecie medycyny estetycznej. Leczenie klimatyczne i uzdrowiskowe. Otyłość - przyczyny otyłości. Współczesne metody zapobiegania i formy walki z otyłością. Zabiegi stosowane w salonach odnowy biologicznej. Cellulitis - charakterystyka i rodzaje, przyczyny powstawania. Metody zapobiegania i leczenia w gabinecie kosmetycznym, oraz w domu. Środki kosmetyczno - farmaceutyczne likwidujące cellulitis. Rozstępy - przyczyny powstawania, typowe objawy, metody i środki leczenia i zapobiegania w domu oraz gabinecie kosmetycznym. Preparaty przeciwko rozstępom dostępne na rynku kosmetycznym. Zabiegi stosowane na poszerzone naczynia krwionośne - skleroterapia, mikroskleroterapia, elektrokoagulacja, laseroterapia - fotoodmładzanie.

  19. Medycyna estetyczna
  Schorzenia endokrynologiczne wpływające na stan skóry. Wpływ środków antykoncepcyjnych na organizm kobiety. Menopauza i andropauza - zmiany w organizmie człowieka. Pielęgnacja skóry u kobiet ciężarnych. Szkodliwość palenia papierosów i innych używek, negatywny wpływ na stan skóry i możliwości przeprowadzania zabiegów. Najczęstsze powikłania i ich częstość spotykane po zabiegach odmładzania skóry, oraz ich leczenie. Usuwanie tatuaży i znamion skórnych. Stomatologia kosmetyczna. Nadmierna potliwość – metody postępowania.

  20. Rośliny kosmetyczne i surowce aromatyczne

  Rodzaje tkanek roślinnych (tkanki okrywające, miękiszowe, przewodzące, wydalniczo-wydzielnicze; budowa i funkcje). Rodzaje surowców roślinnych używanych w kosmetologii. Rośliny kosmetyczne dostarczające olejów roślinnych, wosków, balsamów, żywic, witamin, składników mineralnych itp. Rośliny będące źródłem alergenów.


Inne informacje związane z Zdrowie i Medycyna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |