Home > Studia I Stopnia > Zdrowie i Medycyna > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Kosmetologia - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Kosmetologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kosmetologia - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Kosmetologia to bardzo atrakcyjny i nowoczesny kierunek realizowany w MWSZ, który przygotowuje absolwentów posiadających wysokie kwalifikacje w zakresie profesjonalnej pielęgnacji ciała, dbałości o zdrowie i urodę. Wiodącymi zagadnieniami podczas studiów są wykłady z kosmetologii codziennej i pielęgnacyjnej, a także dermatologii, anatomii, fizjologii, biochemii, fizjoterapii, chemii kosmetycznej, technologii i receptury form kosmetycznych. Znaczną część godzin dydaktycznych w ciągu sześciu semestrów studiów wypełniają zajęcia praktyczne, realizowane w specjalistycznych pracowniach kosmetologicznych (już od I roku studiów). W ramach kierunku Kosmetologia realizowane są dwie atrakcyjne specjalności: - kosmetyka profesjonalna z fizykoterapią i masażem, - zarządzanie w usługach kosmetycznych Studia trwają 3 lata i kończą się egzaminem praktycznym oraz obroną pracy licencjackiej. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł licencjata , który pozwala na podjęcie studiów II stopnia.
 • Praktyki
  Praktyki studenckie na kierunku Kosmetologia obejmują łącznie 15 tygodni praktyk (tj. 450 godzin) do realizacji w toku 3 letnich studiów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) * aktualna książeczka zdrowia sanitarno-epidemiologiczna(książeczka sanepidu) * kseropia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko osób zdających nową maturę) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (licencjackie) stacjonarne, niestacjonarne: Kosmetologia

  Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz szczegółowa z zakresu kosmetologii. Absolwent kierunku Kosmetologia powinien posiadać umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych  i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.
  W kosmetyce XXI wieku w coraz szerszym zakresie stosowane są czynniki fizykalne. Różne postaci energii pozwalają na przyspieszanie wchłaniania preparatów, zwiększają metabolizm tkanek, usprawniają krążenia, przyspieszają regenerację, opóźniają starzenie, są skuteczne w walce cellulitem i otyłością, a także w odnowie psychosomatycznej. Umiejętność zastosowania różnych nowoczesnych form zabiegów zdobywają studenci kierunku Kosmetologia podczas zajęć praktycznych.
   
  Specjalność: kosmetyka profesjonalna z fizykoterapią i masażem
  Studenci tej specjalności zapoznani zostają możliwościami wykorzystania w zabiegach kosmetycznych czynników fizykalnych m. in.: elektroterapii, ultradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego, światłolecznictwa, termoterapia w zakresie podwyższania temperatury tkanek, jak również ich obniżania, a także wodolecznictwa.
  Poznanie mechanizmów działania różnych form energii fizycznej, efektów biologicznych w tkankach oraz metodyki zabiegu zwiększy umiejętności i rozszerzy możliwości zatrudnienia absolwentek/absolwentów tej specjalności. W każdym nowoczesnym gabinecie kosmetycznym i ośrodku spa zatrudniani są specjaliści posiadający ten zakres wiedzy. Nasza uczelnia gwarantuje nie tylko odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej, ale również zajęcia praktyczne w doskonale wyposażonej pracowni fizykoterapii (sauna, masaż podwodny, pełen zakres elektroterapii, termoterapii, światłolecznictwa, możliwość zabiegów w kriokomorze).
  W trakcie realizacji tej specjalności studenci zapoznani zostają z teorią i praktyką wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych takich jak: hydroterapia, jonoforeza, światłolecznictwo oraz zabiegów z zastosowaniem ultradźwięków. Studenci nabywają umiejętności do wykonywania zabiegów elektrostymulacji mięśni i wykorzystania ich w kształtowaniu sylwetki i odchudzaniu.
  W trakcie studiów studenci nabywają także praktyczne umiejętności wykonania masażu klasycznego całego ciała oraz elementów drenażu limfatycznego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania zabiegów masażu relaksacyjnego oraz masaży uwzględniających techniki stosowane w terapii wyszczuplającej i antycelulitowej.
   
  Specjalność: zarządzanie w usługach kosmetycznych
   Program studiów w ramach specjalności: zarządzanie w usługach kosmetycznych oprócz wiedzy a ogólnej z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych: anatomii, fizjologii, dermatologii, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii i szczegółowej z kosmetologii, obejmuje także wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, prawa w kosmetologii oraz marketingu i ubezpieczeń społecznych w kosmetologii. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do samodzielnego organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej  w zakresie usług kosmetycznych, w tym zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i odnowy biologicznej.

  Wybrane przedmioty z programu studiów:

  • Anatomia
  • Biofizyka
  • Biologia z genetyką
  • Chemia biomedyczna
  • Chemia kosmetyczna
  • Dermatologia
  • Estetyka i wizaż
  • Fizjologia
  • Fizykoterapia
  • Histologia
  • Immunologia z alergologią
  • Kosmetologia lecznicza
  • Kosmetologia pielęgnacyjna
  • Kosmetyka stosowana
  • Marketingu i zarządzanie
  • Masaż
  • Medycyna naturalna
  • Naturalne surowce kosmetyczne
  • Podstawy fizjoterapii
  • Podstawy nauk o żywieniu
  • Podstawy informatyki
  • Podstawy prawa
  • Receptura i technologia form kosmetycznych
  • Język Angielski
  • II język obcy - do wyboru

  Harmonogram praktyk
  Praktyki studenckie na kierunku Kosmetologia obejmują łącznie 15 tygodni praktyk (tj. 450 godzin) do realizacji w toku 3 letnich studiów.

  W ramach praktyk realizowanych w I i II semestrze oraz po II semestrze studiów student powinien zapoznać się z produktami firm kosmetycznych i farmaceutycznych oraz tokiem produkcyjnym asortymentów kosmetycznych i farmaceutycznych.
  Praktyka może być realizowana podczas pokazów i prezentacji organizowanych przez MWSZ (60 godzin) oraz w zakładach zajmujących się produkcją i dystrybucją asortymentów kosmetycznych i farmaceutycznych (120 godzin).

  Na tę część praktyk studenckich przeznacza się łącznie 6 tygodni, a zaliczenie praktyk następuje po II semestrze.

  Praktyki realizowane w IV , V i VI semestrze studiów mają na celu zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zadań w dziedzinie kosmetyki zachowawczej, leczniczej i upiększającej.
  Praktyka może być realizowana w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, fizykoterapii itp.

  Na tę część praktyk studenckich przeznacza się łącznie 9 tygodni (tj. 270 godzin), a zaliczenie praktyk następuje:
  po IV semestrze - 180 godzin
  przed zakończeniem VI semestru – 90 godzin

  Studia kosmetologiczne w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie, łącząc racjonalnie teorię z praktyką zawodową, przygotowują przyszłego absolwenta do podjęcia pracy we wszelkiego typu salonach i gabinetach kosmetycznych w kraju i za granicą, w fabrykach kosmetyków, itp. Przygotowują także do założenia własnego gabinetu  piękności lub odnowy biologicznej. Absolwenci kierunku mogą również kontynuować naukę na Studiach Uzupełniających Magisterskich.


Inne informacje związane z Zdrowie i Medycyna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |