Home > Studia I Stopnia > Japoński > Toruń > Studia I Stopnia - Japonistyka - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Japonistyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Japonistyka - W ciągu tygodnia - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Kwalifikacje absolwenta, perspektywy zatrudnienia i możliwości dalszego kształcenia
  Absolwent studiów na planowanej specjalności powinien mieć podstawową wiedzę o języku japońskim oraz o literaturze i kulturze Japonii. Powinien opanować umiejętność swobodnego komunikowania się z Japończykami zarówno na poziomie werbalnym jak i pozawerbalnym. Powinien też umieć uwzględniać w sposób świadomy wpływ kontekstu społecznego na treść i formę wypowiedzi.

  Powinien mieć kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku japońskim i jego znajomość w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Powinien też umieć gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje w formie ustnej i pisemnej, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Kwalifikacje absolwenta powinny mu umożliwić pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i usługach wymagających dobrej znajomości języka i kultury japońskiej, a także w instytucjach i przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami i firmami japońskimi.
  Absolwent powinien mieć przygotowanie pozwalające na podjęcie studiów drugiego stopnia w zakresie japonistyki

Inne informacje związane z Japoński

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |