Home > Studia I Stopnia > Stomatologia > Zaoczne > Ustroń > Studia I Stopnia - Inżynieria Dentystyczna - Ustroń - Śląskie

Studia I Stopnia - Inżynieria Dentystyczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Inzynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Inżynieria Dentystyczna - Zaoczne - Ustroń - Śląskie

 • Cele
  Interdyscyplinarny charakter programu studiów wychodzi naprzeciw wymaganiom Unii Europejskiej oraz zapewnia absolwentom odpowiedni poziom umiejętności i wiedzy wykorzystywanej w technice stomatologicznej. Aby zrealizować te założenia zaangażowano najlepszych specjalistów z zakresu nauk medycznych, technicznych oraz plastycznych. Utworzono specjalistyczne laboratoria między innymi laboratorium wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych, w którym są prowadzone prace nad uruchomieniem produkcji nowego stopu dentystycznego. Laboratorium stopów tytanowych jest jednym z nielicznych w kraju. Mikroskop skaningowy w laboratorium podstaw nauki o materiałach pozwala na obserwacje struktury materiału przy powiększeniach dochodzących do 20 tyś. razy. Wyposażenie laboratoriów pozwala na prowadzenie badań naukowych zarówno przez studentów zrzeszonych w kołach naukowych, jak i pracowników uczelni, którzy prezentują wyniki swych badań na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Praktyki
  Po każdym roku nauki student odbywa pięciotygodniowe praktyki zawodowe w wybranych pracowniach protetycznych zarówno w kraju jak i za granicą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * świadectwo dojrzałości, * podanie (wzór podania ), - plik w formacie pdf, do otwarcia potrzebny jest program Acrobat Reader * 4 zdjęcia na studia stacjonarne (3 zdjęcia na studia niestacjonarne), * orzeczenie lekarskie (wzór orzeczenia ), * kserokopia dowodu osobistego (strony ze zdjęciem, numerem serii, miejscem zameldowania), * kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej, * dyplom technika dentystycznego (dot. tylko osób posiadających dyplom technika dentystycznego). * umowa o świadczeniu usług edukacyjnych
 • Tutuł uzyskany
  inżynier techniki dentystycznej
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Inżynieria Materiałowa
  Specjalnośc: Inżynieria Dentystyczna

  W ramach programu studiów realizowane są następujące przedmioty specjalnościowe:

  • Technika dentystyczna

  • Ortodoncja

  • Struktura przestrzenna - modelarstwo

  • Struktura przestrzenna - rysunek i rzeźba

  • Protetyka słuchu

  • Implantoprotetyka - epitezy

  • Technologia modelu i formy

  • Analiza podłoża protetycznego

  • Anatomia

  • Otolaryngologia

  • Traumatologia

  • Audiologia

  • Higiena pracy


  • Absolwent studiów posiada gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do rozwiązywania zagadnień doskonalenia technologii i właściwości materiałów stosowanych w protetyce dentystycznej, ortodoncji, technice odtwarzania tkanek twarzowej części czaszki oraz w technice protezowania ucha. W szczególności studia przygotowują do opracowania i realizacji pełnych procesów technologicznych wytwarzania protez stomatologicznych
   Pożądany profil wykształcenia uzyskuje się poprzez przyswajanie sobie odpowiedniej wiedzy medycznej, inżynieryjnej, humanistycznej i umiejętności plastycznych.
   Integracja nauczania anatomii, fizjologii, plastyki odtwórczej z naukami humanistycznymi; inżynierii materiałowej w zakresie fizyki, chemii, matematyki, materiałoznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów z techniką dentystyczną i ortodoncją; technologii materiałów z techniką topienia i odlewania metali oraz wypalania mas ceramicznych, uzupełniona o nowoczesne materiały kompozytowe i biomateriały, stwarza absolwentom możliwość łatwej adaptacji w systematycznym postępie wiedzy w dziedzinie inżynierii dentystycznej.Osiągnięcie zamierzonego celu przez absolwenta ułatwi przyswojenie sobie technik komputerowych. Studia kończy praca dyplomowa.

   Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej otrzymają tytuł inżyniera techniki dentystycznej i mogą być zatrudniani w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, w ośrodkach badawczo-naukowych zajmujących się techniką dentystyczną, w firmach zajmujących się produkcją materiałów i urządzeń na potrzeby techniki dentystycznej i stomatologii .

    

Inne informacje związane z Stomatologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |