Home > Studia I Stopnia > Politologia > Dzienne > Warszawa > Studia I Stopnia- Integracja europejska - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Integracja europejska - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Integracja europejska - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka

  Studia z zakresu integracji europejskiej w obliczu integracji gospodarczej, społecznej i kulturowej kontynentu europejskiego to obecnie jedna z najbardziej atrakcyjnych specjalności, zaś absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez wiele renomowanych instytucji funkcjonujących we wspólnej przestrzeni społeczno-politycznej i gospodarczej UE.

  Kształcenie na specjalności integracja europejska pozwoli na usystematyzowanie ogólnej wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na integrację gospodarczą w Europie, polityki wspólnotowe, historię społeczną Europy, systemy polityczne państw europejskich, a także instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej.

  Zdobyta wiedza umożliwi zrozumienie i samodzielną analizę procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali mikro (na poziomie lokalnym i regionalnym) i makro (na płaszczyźnie państwowej i międzynarodowej) oraz poznanie mechanizmów prawno-ekonomicznych leżących u podstaw funkcjonowania nowoczesnych, rozwiniętych społeczeństw Europy.
  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci specjalności mogą liczyć na zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z krajami Unii Europejskiej, instytucjach kultury, wydawnictwach i mediach masowych oraz placówkach prowadzących edukację europejską.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - stosunki międzynarodowe
      - integracja europejska
      - społeczeństwa i kultury Europy
      - historia społeczna Europy
      - prawo europejskie
      - integracja gospodarcza w Europie
      - polityka wspólnotowa
      - instytucje i procesy decyzyjne w UE
      - polityka ekonomiczna i walutowa UE
      - globalizacja gospodarki
      - wspólna polityka rolna

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu integracji europejskiej prowadzone są w ramach kierunku studiów "politologia". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |