Home > Studia I Stopnia > Informatyka > e-learning > Studia I Stopnia - Informatyka - e-learning

Studia I Stopnia - Informatyka - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka - Online

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać naszym studentem musisz mieć maturę oraz złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Musisz też posiadać dostęp do komputera i Internetu, bez tego nie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach internetowych.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent otrzymuje dyplom Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, stwierdzający ukończenie studiów na kierunku Informatyka z tytułem inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek:
  Informatyka


  Studia prowadzone od października 2002 roku.

  Studia uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Specjalizacje:
  · sieci komputerowe
  · technologie programowania
  · aplikacje handlu elektronicznego


  forma studiów: niestacjonarna
  okres nauki: 3,5 roku / 7 semestrów
  uzyskany tytuł: inżynier

  Zajęcia są prowadzone:
  a. w formie kursów internetowych na platformie PUW
  b. w trakcie zjazdów

  Specjalizacje


  Sieci komputerowe
  Nauczanie na tej specjalności koncentruje się wokół zagadnień projektowania i eksploatacji sieci komputerowych.

  Studenci poznają podstawy technologii światłowodowych, sieciowych systemów operacyjnych i techniki mikroprocesorowej, elementami programu są zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów i przetwarzania obrazów.

  W programie uwzględniono również programowanie internetowe, problemy bezpieczeństwa w sieciach oraz najpowszechniejszych zastosowań – systemów informatycznych zarządzania.

  Absolwenci uzyskują podstawowe kompetencje projektantów i administratorów sieci w kontekście ich głównych zastosowań.

  Technologie programowania
  Studenci zapoznają się z różnymi dziedzinami inżynierii oprogramowania, takimi jak specyfikacja i modelowanie potrzeb użytkowników, projektowanie, implementacja oraz testowanie złożonych systemów oprogramowania.

  Studenci dogłębnie poznają inżynierię i technologie programowania w nowoczesnych językach zorientowanych obiektowo, językach specjalistycznych (SQL i języki skryptowe) oraz biblioteki komponentów oprogramowania wielokrotnego użycia. Projektowanie architektury sieciowych systemów oprogramowania, modelowanie interfejsu użytkownika, projektowanie oprogramowania serwerów aplikacji oraz serwerów baz danych to podstawowe zadania, z jakimi się spotykają przyszli inżynierowie.

  Specjalność ma za zadanie przygotować absolwentów w zakresie wiedzy i umiejętności do pracy w nowoczesnym przemyśle komputerowym opartym o standardy i wysoką jakość. Celem procesu kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera oprogramowania.

  Do podstawowych umiejętności, jakie zdobywają studenci w trakcie studiowania tej specjalności można zaliczyć projektowanie, uruchamianie i administrowanie złożonymi systemami oprogramowania.

  Aplikacje handlu elektronicznego
  Studenci tej specjalności poznają zasady działania i technologie tworzenia nowoczesnego oprogramowania komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem programów usługowych handlu elektronicznego i internetowych baz danych. W trakcie studiów studenci pozyskują szereg umiejętności poprzez wykonywanie wielu ćwiczeń praktycznych, polegających zarówno na wdrażaniu gotowych aplikacji, jak i samodzielnym tworzeniu oprogramowania. Dobór przedmiotów ma na celu zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi technologiami kryptografii, transakcji elektronicznych, tworzenia programów, planowania i nadzorowania projektów oraz baz danych. Celem procesu kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera specjalisty z zakresu technologii stosowanych w oprogramowaniu usług internetowych. Podstawowymi umiejętnościami jest projektowanie, budowa, uruchamianie i administrowanie złożonymi systemami usług internetowych.  Wykaz przedmiotów


      * Algebra liniowa z geometrią analityczną
      * Algorytmy i struktury danych
      * Analiza matematyczna
      * Architektura komputerów
      * Bezpieczeństwo systemów komputerowych
      * Działania twórcze
      * Etyka
      * Fizyka
      * Język obcy
      * Komputerowe wspomaganie projektowania
      * Logika i teoria mnogości
      * Matematyka dyskretna
      * Metody i języki programowania
      * Metody numeryczne
      * Metody probalistyczne i statystyka
      * Modelowanie i symulacja komputerowa
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Podstawy elektroniki i miernictwa
      * Podstawy grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer
      * Podstawy programowania
      * Podstawy sztucznej inteligencji
      * Praca dyplomowa
      * Prawo komputerowe i własność intelektualna
      * Programowanie internetowe
      * Projekt
      * Projekt własnego przedsięwzięcia
      * Projektowanie systemów i inżynieria oprogramowania
      * Przedmioty specjalizacyjne
      * Seminarium dyplomowe
      * Sieci komputerowe
      * Systemy baz danych
      * Systemy operacyjne
      * Systemy wbudowane
      * Teoretyczne podstawy informatyki
      * Urządzenia elektroniczne cyfrowego przetwarzania obrazu
      * Warsztaty psychologiczne
      * Wprowadzenie do filozofii
      * Wykład monograficzny

  Wymagania sprzętowe

  Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące oprogramowania i sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki on-line.

     1. Czy muszę mieć dostęp do komputera?

        Tak, wymogiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie dostępu do komputera. Nie musi           być to komputer własny. Można wykorzystywać komputer w miejscu pracy lub w szkole.
     2. Jaka jest minimalna zalecana konfiguracja komputera?

            * Komputer PC z procesorem 166 MHz
            * Pamięć operacyjna: 32 MB
            * Karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800x600, 24 bit
            * Napęd CD-ROM
            * Karta dźwiękowa (w przypadku odtwarzania materiałów multimedialnych)
            * Głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem
            * Możliwość podłączenia do Internetu (modem lub łącze stałe)

     3. Czy muszę posiadać łącze do Internetu? Jakie? Przepustowość?

        Wymogiem korzystania z kursów oferowanych przez Polski Uniwersytet Wirtualny jest dostęp       do Internetu. Dostęp może być realizowany przez dowolny z kanałów:
            * Modem lub łącze ISDN,
            * Sieć lokalna lub osiedlowa,
            * Przez telewizję kablową,

     4. Czy muszę posiadać konto poczty elektronicznej?

        Tak, posiadanie konta poczty elektronicznej jest konieczne do prowadzenia komunikacji z               Dziekanatem PUW-u i z administratorami platformy r5.
     5. Jakie oprogramowanie powinienem zainstalować na swoim komputerze? Skąd mogę je                    pobrać?

        Oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w kursach zdalnych na Polskim Uniwersytecie           Wirtualnym jest dostarczane bezpłatnie wszystkim studentom na płycie CD-ROM.

        Są to następujące programy:
            * Przeglądarka internetowa (polecana Microsoft Internet Explorer 5.0+),
            * Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików pakietu MS Office,
            * Program Adobe Reader - umożliwia odczytywanie dokumentów zapisanych w formacie PDF,           *Java Virtual Machine - oprogramowanie instalowane standardowo wraz z przeglądarką                 internetową lub systemem operacyjnym.
            * Macromedia Flash Player

      

        Do uruchomienia naszych kursów potrzebne jest tylko JRE (Java Runtime Environment, czyli Środowisko Uruchomieniowe Java). Nie ma potrzeby pobierania SDK (Software Development Kit). Z powyższych stron należy wybrać wersję właściwą dla systemu operacyjnego i języka. W przypadku Windows i języka polskiego będzie to opcja: Windows (all languages, including English).

     6. Polski Uniwersytet Wirtualny zastrzega sobie prawo do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania R5 Generation oraz kursów komputerowych NETg tylko w systemach operacyjnych Microsoft Windows 98 SE/2000/Me/XP/Vista oraz bezpłatnych przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox.

        Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy pracujący w innych środowiskach systemowych mogli prawidłowo korzystać z naszego oprogramowania.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |