Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Informatyka i Ekonometria - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Informatyka i Ekonometria - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSFKI-Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka i Ekonometria - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności informatyka gospodarcza jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach informatycznych związanych z szeroko rozumianymi zadaniami zastosowań informatyki w zarządzaniu organizacjami prowadzącymi działalność gospodarczą.
 • Praktyki
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć następujące dokumenty: * podanie (kwestionariusz) na formularzu Wyższej Szkole Fundacji Kultury Informatycznej, * świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej, * uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego, * 4 barwne zdjęcia w stroju wizytowym, * orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria, * dowód opłaty wpisowego (bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej). Po zakończeniu naboru na każdą turę zostanie przeprowadzony test z języka angielskiego, wskazujący na poziom znajomości języka, w celu przydzielenia studenta do odpowiedniej grupy. Testy te odbędą się w siedzibie szkoły przy ul. Wiśniowej 26 w Nadarzynie. Zważywszy na ograniczoną liczbę miejsc, przyjęto, że o przyjęciu kandydatów na studia decydują konkurs świadectw i kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Informatyka i Ekonometria

  Absolwenci tej specjalności powinni umieć postrzegać problemy w organizacjach w szerszym kontekście i widzieć je w świetle głównych celów działania organizacji, aby uchwycić ich istotę. Powinni umieć stosować zarówno metody matematyczno-statystyczne, jak i techniki komputerowe w organizacjach w celu poprawy ich działania. Powinni nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do twórczego podejścia do problemów występujących w organizacjach i ich rozwiązywania. Powinni umieć formułować potrzeby informatyczne organizacji, dobierać i adaptować istniejące narzędzia do potrzeb organizacji, tworzyć potrzebne aplikacje oraz dbać o bezpieczne zastosowania narzędzi informatycznych w organizacjach. Zważywszy na dynamiczny rozwój narzędzi informatycznych powinni umieć samodzielnie je poznawać i stosować w praktyce.

  Pragniemy pracować nad kształceniem "otwartych głów" informatyków. Mamy tu na myśli przekazanie nie tylko technicznej, lecz szerszej wiedzy, koniecznej do refleksyjności i umiejętności twórczego podejścia do problemów i kreatywnego ich rozwiązywania w różnych sytuacjach.

  Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania przygotowując pracę licencjacką. Może ona dotyczyć różnych obszarów zastosowań informatyki: w firmach prowadzących działalność gospodarczą, w administracji publicznej, na terenach wiejskich.

  Sylwetka absolwenta i przyjęty sposób kształcenia powinien sprostać zarówno trudnym wymogom rynku, jak i trudnym wyzwaniom jakie niosą przemiany zachodzące w życiu gospodarczym i narzędziach informatycznych.

  W tym celu poznają podstawy wiedzy z wielu przedmiotów obejmujących następujące grupy tematyczne.

  - ogólnopoznawcze i ogólnorozwojowe,
  - ekonomiczne,
  - prawno-administracyjne,

  - psycho-socjo-organizacyjne,
  - zastosowania matematyki,
  - zastosowania narzędzi informatycznych.

  Studia powinny zapewnić absolwentom uzyskanie – poza wiedzą ogólną– informatycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w podstawowym zakresie z następującej problematyki:
  1. Baza techniczno-programowa informatyki
  2. Programowanie komputerów
  3. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
  4. Zastosowania systemów informatycznych

  Studia w Wyższej Szkole Fundacji Kultury Informatycznej są wymarzone dla tych, których interesuje zastosowanie informatyki i matematyki i chcą mieć atrakcyjną pracę w tej dziedzinie.

  Program nauczania jest oparty na standardzie przewidzianym dla kierunku Informatyka i Ekonometria i zawiera następujące przedmioty:


  Przedmioty Kształcenia ogólnego


      * Język obcy
      * Psychologia
      * Socjologia


  Przedmioty podstawowe

      * Finanse przedsiębiorstw (w tym zarządzanie finansami)
      * Makroekonomia
      * Mikroekonomia
      * Analiza matematyczna
      * Algebra liniowa
      * Prawo gospodarcze
      * Rachunek prawdopodobieństwa
      * Statystyka (opisowa)
      * Wstęp do informatyki


  Przedmioty kierunkowe

      * Analiza systemów informatycznych
      * Badania operacyjne
      * Bazy danych
      * Ekonometria
      * Ekonometryczne modelowanie procesów finansowych (ekonometria finansowa)
      * Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
      * Podstawy zarządzania (w tym podstawy organizacji)
      * Prognozowanie gospodarcze
      * Programowanie komputerów
      * Projektowanie systemów informatycznych
      * Rachunkowość
      * Sieci komputerowe
      * Statystyka matematyczna
      * Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych


  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe ustalone przez uczelnię

      * Podstawy marketingu
      * Architektura komputerów
      * Informatyka ekonomiczna
      * Systemy operacyjne
      * Grafika komputerowa
      * Technologie komputerowe
      * Bezpieczeństwo komputerowe
      * Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |