Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Dzienne > Kwidzyn > Studia I Stopnia - Informatyka Ekonomiczna - Kwidzyn - Pomorskie

Studia I Stopnia - Informatyka Ekonomiczna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka Ekonomiczna - Dzienne - Kwidzyn - Pomorskie

 • Cele
  Absolwenci będą posiadać przygotowanie teoretyczne i zawodowe z informatyki, ekonomii i zarządzania oraz umiejętności w zakresie: - stosowania narzędzi informatycznych, - modelowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej przy pomocy metod ilościowych i komputerowych, - rozwiązywania problemów z obszarów informatyki stosowanej, - projektowania systemów IT i zarządzania projektami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty: - wniosek (druk dostępny na stronie w formacie Word'a), - świadectwo maturalne (oryginał lub odpis) - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania, - oświadczenie w sprawie... (druk dostępny na stronie formacie Word'a), - dowód uiszczenia opłaty wpisowej, - 4 zdjęcia legitymacyjne, - kserokopia 1, 2 i 3 strony dowodu osobistego, - kserokopia prawa wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarstwa pomostowego), - dyplom ukończenia szkoły medycznej (oryginał dyplomu, dot. pielęgniarstwa pomostowego).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA EKONOMICZNA

  - 6 semestrów,
  - 2215 godzin zajęć, 
  - 30 dni praktyki zawodowej,

  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata, będzie przygotowany do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub też znajdzie zatrudnienie w: 
  - bankach,
  - organizacjach gospodarczych,
  - urzędach administracji państwowej i samorządowej
  - firmach stawiających personelowi średniego szczebla wysokie wymagania.


  Przemdioty:

  Przedmioty wykształcenia ogólnego
     
  Język angielski
     
  Język obcy II  - fakultatywny (60h)
     
  Człowiek a środowisko
     
  Geografia gospodarcza i polityczna Europy
     
  Podstawy socjologii 
     
  Historia gospodarcza 
     
  Wykład do wyboru I (filozofia/psychologia)
     
  Zajęcia rekreacyjne
     
  Przedmioty podstawowe 
     
  Makroekonomia
     
  Mikroekonomia
     
  Matematyka - podstawy z elementami algebry
     
  Elementy matematyki finansowej
     
  Informatyka
     
  Podstawy prawa
     
  Prawo gospodarcze 
     
  Statystyka opisowa
     
  Wnioskowanie statystyczne 
     
  Podstawy ekonometrii
     
  Badania operacyjne
     
  Podstawy zarządzania
     
  Podstawy nauki o finansach
     
  Bankowość
     
  Podstawy rachunkowości
     
  Rachunkowość finansowa I
     
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
     
  Przedmioty kierunkowe
     
  Finanse publiczne
    
  Polityka społeczna 
     
  Polityka gospodarcza
     
  Historia myśli ekonomicznej
     
  Metody wyceny projektów gospodarczych
     
  Ekonomia matematyczna
     
  Analiza rynku
     
  Prognozowanie i symulacje
     
  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
     
  Seminarium dyplomowe + proseminarium s.1
     
  Systemy biurowe i multimedialne
     
  Techniki komunikacji 
     
  Rynek pieniężny i kapitałowy
     
  Polityka ekologiczna
     
  Gospodarowanie zasobami ludzkimi
     
  Zamówienia publiczne
   
  Wdw II (Integr ekonom. Europy/ Ekonomika ochrony zdrowia)
     
  Wdw: III (Administrowanie środ. / Ekonom. MSP)
     
  WdW IV (Ubezp.społ.-gosp./Oceny oddział.na środ.)
     
  WdW IV (Finanse sam teryt/ Ekonomia środowiska)
     

  NFORMATYKA - przedmioty specjalizacyjne
     
  Analiza matematyczna
     
  R-k prawdop z elem statystyki matematycznej
     
  Algorytmy i programowanie
     
  Systemy operacyjne i oprogramowanie komputerów
     
  Inżynieria oprogramowania
     
  Projektowanie systemów informatyczych
     
  Przetwarzanie dokumentów elektronicznych
     
  Bazy danych
     
  Sieci komputerowe
     
  Marketing w internecie
     
  Ekonometria II
     
  Komputerowe systemy wspomagania decyzji
     
  Zintegrowane systemy zarządzania
     
  e-biznes

  Analiza systemów informatycznych
     

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |