Home > Podyplomowe > Informatyka > Gdańsk > Aplikacje i usługi internetowe - studia z EFS - Gdańsk - Pomorskie

Aplikacje i usługi internetowe - studia z EFS

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Aplikacje i usługi internetowe - studia z EFS - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Studia umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania, tworzenia i zabezpieczania aplikacji oraz usług udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo studia dają przegląd najczęściej wykorzystywanych rozwiązań technologicznych takich jak J2EE, ASP .NET, czy popularne rozwiązania oparte o języki skryptowe.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Omawiane zagadnienia dotyczą: doboru najodpowiedniejszej technologii wytwarzania serwisów WWW, w oparciu o oprogramowanie wiodących na rynku firm z branży IT takich jak SUN czy Microsoft. Ćwiczenia i projekty realizowane w grupach pod kierunkiem fachowców z poszczególnych dziedzin dadzą możliwość samodzielnej pracy z omawianymi rozwiązaniami technologicznymi. Jest to istotne z punktu widzenia ich przyszłego wykorzystywania i wdrażania w firmach i instytucjach.

  Uczestnicy
  Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności posiadający umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym. Uczestnikami mogą być zarówno informatycy chcący pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę, jak i menedżerowie aktywni zawodowo w innych obszarach korzystający na co dzień z technologii informatycznych. Studia są ciekawą ofertą dla wszystkich pracowników, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na pełniejsze wykorzystanie współczesnej informatyki w pracy zawodowej.

  Kadra
  Grono wykładowców stanowią dydaktycy reprezentujący Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Uniwersytet Gdański oraz trenerzy firm Microsoft i CISCO doświadczeni w opracowywaniu i wdrażaniu projektów informatycznych. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: Tomasz Borzyszkowski, Tomasz Dobrowolski, Michał Kuciapski, Bartosz Marcinkowski i Jakub Neumann.


  Program Studiów
  1. Przedmioty podstawowe
   • Koncepcje programowania obiektowego (30 godzin) podstawowe pojęcia programowania obiektowego * pakiety klas języka Java ukrywanie implementacji * dziedziczenie i polimorfizm * przegląd klas implementujących typowe struktury danych * programowanie z wykorzystaniem wyjątków * programowanie z wykorzystaniem wątków * aplety, aplikacje graficzne i obsługa zdarzeń
   • Konfiguracja i administracja serwera WWW (6 godzin) instalacja, konfiguracja i zarządzanie serwerem WWW * IIS * instalacja, konfiguracja i zarządzanie serwerem WWW * Apache
   • Aplikacje CMS (10 godzin) koncepcja zarządzania treścią stron WWW * rodzaje systemów CMS * tworzenie witryny WWW z wykorzystaniem darmowych systemów CMS * Typo3* TikiWiki * historia zmian * porównywanie wersji i problemy współbieżnej edycji .
  2. Języki skryptowe i techniki prezentacji
   • Dynamiczne serwisy WWW (30 godzin) tworzenie interfejsu witryny ASP .NET * obsługa zdarzeń witryny * dodawanie i konfigurowanie kontrolek serwerowych * mechanizm Master Pages i Content Pages * zarządzanie sesjami oraz buforowaniem * interfejsy dostępu do bazy danych poprzez ADO .NET * operacje zapisu/odczytu do pliku * specjalistyczne kontrolki wyświetlania danych * metody uwierzytelniania w aplikacjach ASP .NET * kontrolki zarządzania dostępem do serwisu * konfigurowanie źródeł uwierzytelniania (Windows, formatki, serwis XML) * metody przygotowania pakietów instalacyjnych witryny WWW * tworzenie serwisów ASP .NET dla urządzeń mobilnych 
   • tworzenie własnych kontrolek użytkownika * tworzenie serwisu XML oraz klienta serwisu XML * wykorzystanie technologii AJAX w budowaniu dynamicznych witryn poprzez specjalistyczne kontrolki AJAX Controls Toolkit
   • Języki skryptowe (20 godzin) elementy programowania obiektowego w językach skryptowych * wybrane obiekty JavaScript i PHP, ich metod i własności; technologia AJAX * integracja z bazami danych * wykorzystanie mechanizmu sesji, mechanizm ciasteczek "cookies"
   • Języki opisu dokumentów elektronicznych (16 godzin) XML (eXtensible Markup Language) jako uznany i szeroko wykorzystywany standard służący do przechowywania i wymiany danych 
   • język XHTML jako przykład wykorzystania języka XML do prezentacji treści w serwisach WWW * ogólne zasady projektowania i definiowania języków XML (Document Type Definition, XML Schema) oraz ich przetwarzanie (Extensible Stylesheet Language Transformations) *standard XHTML oraz definiowanie wyglądu dokumentów w postaci kaskadowych arkuszy styli (Cascading Style Sheets
  3. Technologie zaawansowane
   • Technologie web w języku Java (30 godzin) współczesne aplikacje internetowe * prezentacja treści statycznych i dynamicznych (zależna od interakcji z użytkownikiem) * dostęp do bazy danych * wsparcie języka programowania Java
   w postaci gotowych bibliotek, narzędzia oraz serwery, które pozwalają tworzyć zaawansowane aplikacje internetowe * technologie: Java Servlets, Java Server Pages, Java Server Faces * instalacja, konfiguracja i osadzanie aplikacji webowych na serwerze Tomcat
   • Interfejsy dostępu do baz danych (10 godzin) zasady komunikacji aplikacji (w wybranych językach programowania) z relacyjnymi bazami danych wspierającymi język SQL * technologie związane z językiem Java (Java DataBase Connectivity) oraz wybranego języka skryptowego * zagadnienia związane z automatycznym utrwalaniem (persistence) obiektów w relacyjnej bazie danych
   • Bezpieczeństwo usług internetowych (10 godzin) charakterystyka zagrożeń prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie * bezpieczeństwo stacji roboczej * infrastruktura wymiany dokumentów elektronicznych * certyfikaty poczty i podpis cyfrowy * mechanizmy weryfikacji zawartości plików (MD5 i SHA1) * infrastruktura kluczy publicznych i prywatnych.
   • Projekt aplikacji WWW (12 godzin) wykonanie samodzielnie przez słuchaczy projektu i implementacji aplikacji WWW na wybrany przez siebie temat, przy użyciu technologii poznanych podczas całego kursu.
  4. Zarządzanie projektem (16 godzin)
  5. Seminarium (8 godzin)

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |