Home > Studia I Stopnia > Multimedia, Grafika Komputerowa > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Grafika Komputerowa i Techniki Medialne - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Grafika Komputerowa i Techniki Medialne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Grafika Komputerowa i Techniki Medialne - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Podstawowym, wręcz nowatorskim celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie. Treści programowe oraz samą koncepcję studiów podporządkowano celowi przygotowania kadr odpowiadających na współczesne oraz przewidywane w niedalekiej przyszłości wyzwania rynku pracy. Studenci kierunku Edukacja techniczno-informatyczna otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Absolwenci studiów licencjackich (obu specjalności) będą przygotowani do tworzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw, a także do tworzenia, obsługi i administrowania sieci komputerowych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej i samorządowej. Studenci specjalności grafika komputerowa i techniki medialne uzyskają wiedzę niezbędną do projektowania złożonych systemów informatycznych, programowania, implementacji, uruchamiania i ich konserwacji. Otrzymają też wiedzę specjalistyczną związaną z technologią sieci komputerowych, zastosowaniem Internetu i grafiką komputerową (przetwarzaniem obrazów statycznych i ruchomych) oraz multimediami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci studiów licencjackich uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz na studia podyplomowe.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

  Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna

  Sepcjalnośc: Grafika Komputerowa i Techniki Medialne

  Koncepcja kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna (zgodnie z programem studiów licencjackich)
  opiera się na następujących założeniach:

  • Podstawowym, wręcz nowatorskim celem kształcenia jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie.

  • Podstawy szeroko rozumianej wiedzy technicznej pozwalają na pełniejsze wykorzystanie zdobyczy cywilizacji oraz ułatwiają twórcze podejście do zróżnicowanych problemów, niezależnie od charakteru podjętej pracy. Na wyżej wymienione podstawy składają się: fizyka, chemia, nauka o materiałach, mechanika, techniki wytwarzania itp.

  • Niemożliwa jest we współczesnym świecie ucieczka od informatyki. Dlatego duży nacisk położono zarówno na nauczanie podstaw informatyki i programowania, jak i na pokazanie wybranych zastosowań praktycznych (aplikacje sieciowe, grafika komputerowa, analiza obrazu, projektowanie wspomagane komputerowo itp.).

  • Niezbędne jest nabycie przez studenta umiejętności praktycznych. Służy temu duży udział zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń oraz projektów oraz planowane podczas każdego semestru studiów praktyki.

  • Podstawą wykształcenia powinna być wiedza o charakterze humanistycznym, gdyż ułatwia ona zrozumienie znaczenia i wykorzystanie nauk ścisłych w pracy zawodowej, niezależnie od jej charakteru (praca w charakterze nauczyciela, projektanta, przedsiębiorcy itp.). Dlatego w programie znajdują się takie przedmioty, jak ekonomia, pedagogika,  organizacja pracy, elementy prawa itp.

  • Wymagana obecnie elastyczność, zdolność do zmiany wykonywanego zawodu, otwartość na nowe rozwiązania oraz twórcze, aktywne angażowanie się w pracę mogą być osiągnięte tylko poprzez interdyscyplinarne kształcenie:

  dla specjalności: grafika komputerowa i techniki medialne (studia licencjackie).

  Absolwenci  specjalności grafika komputerowa i techniki medialne, uzyskają wiedzę niezbędną do projektowania złożonych systemów informatycznych, programowania, implementacji, uruchamiania i ich konserwacji. Otrzymają też wiedzę specjalistyczną  z technologią sieci komputerowych, zastosowań Internetu i grafiką komputerową (przetwarzaniem obrazów statycznych i ruchomych) oraz multimediami.

  Wybrane przedmioty z programu studiów:

  Specjalność: grafika komputerowa i techniki medialne (studia licencjackie):


      * Grafika komputerowa i techniki multimedialne
      * Komputerowa analiza obrazu
      * Systemy graficzne (sprzęt i oprogramowanie)
      * Rejestracja i cyfrowe przetwarzanie obrazu
      * Zaawansowane metody cyfrowej obróbki obrazu
      * Programowanie internetowe (Java)
      * Projektowanie serwisów internetowych
      * Fotografia techniczna i reklamowa
      * Fotografowanie przyrody i architektury
      * Komputerowe Systemy Multimedialne
      * Media w edukacji
      * Wizualizacja i wirtualna rzeczywistość

  Absolwenci specjalności grafika komputerowa i techniki medialne uzyskają wiedzę niezbędną do projektowania złożonych systemów informatycznych, programowania, implementacji, uruchamiania i ich konserwacji. Otrzymają też wiedzę specjalistyczną z technologią sieci komputerowych, zastosowań Internetu i grafiką komputerową (przetwarzaniem obrazów statycznych i ruchomych) oraz multimediami.


  Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w zawodzie informatyka,
  na stanowiskach związanych z:
  - projektowania złożonych systemów informatycznych, ich programowania, implementacji, uruchamiania i konserwacji
  - technologią sieci komputerowych i zastosowań Internetu grafiką komputerową
  - grafiką komputerową (przetwarzanie obrazów statycznych i ruchomych) oraz technologia medialna
  - tworzeniem, obsługą i administrowaniem systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej i samorządowej

  Są też przygotowani do tworzenia własnych małych i średnich przedsiębiorstw
   

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |