Home > Studia I Stopnia > Multimedia, Grafika Komputerowa > Dzienne > Nowy Sącz > Studia I Stopnia - Technologie Multimedialne - Nowy Sącz - Małopolskie

Studia I Stopnia - Technologie Multimedialne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Technologie Multimedialne - Dzienne - Nowy Sącz - Małopolskie

 • Cele
  Nowa specjalność wprowadzająca studentów w zagadnienia z dziedziny multimediów, grafiki 2D i 3D, fotografii cyfrowej, nowoczesnych technik animacji, tworzenia gier oraz filmów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymaganme dokumenty: *podanie (formularz elektroniczny obowiązujący w WSB-NLU); *świadectwo dojrzałości: - nowa matura: oryginał lub odpis wydany przez szkołę oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez sekretariat szkoły średniej), - stara matura: oryginał lub odpis wydany przez szkołę, - w przypadku osób zdających maturę za granicą wymagany jest oryginał świadectwa/dyplomu wraz z dołączonym tłumaczeniem na język polski oraz nostryfikacją wydawaną przez Kuratorium Oświaty właściwe dla miejsca zameldowania; *2 kolorowe zdjęcia (z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych); *kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej *kserokopia dowodu osobistego lub paszportu; *oświadczenie o wyborze terminu sprawdzianu językowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów


  1. Sieci komputerowe II
  2. Multimedia
  3. Matematyka w grafice komputerowej
  4. Programowanie grafiki i dźwięku (OpenGL, Direct X)
  5. Symulacje komputerowe


  Wykłady specjalnościowe


  1. Modelowanie 3D (3DS Max)
  2. Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych (Photoshop)
  3. Animacja komputerowa i film animowany
  4. Obróbka plików filmowych i dźwięków
  5. Tworzenie gier komputerowych

  Kursy specjalnosciowe - opis :

  Multimedia
  Celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia z dziedziny multimediów: filmu dźwięku i obrazu. Kurs stanowi rozszerzenie tematyki omawianej w ramach przedmiotu "Grafika komputerowa".

  Matematyka w grafice komputerowej

  Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i metodami cyfrowego przetwarzania obrazów. Zajęcia obejmują wykład i implementacje  wybranych algorytmów dyskretyzacji obrazów analogowych oraz przetwarzania, poprawy jakości i kompresji obrazów cyfrowych.

  Programowanie grafiki i dźwięku (OpenGL, DirectX)

  Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawy programowania grafiki 2 i 3 wymiarowej w tym: definiowanie sceny, obiektów, wykonywanie przekształceń graficznych w reprezentacji macierzowej. Studenci poznają również elementy zaawansowanych metod i technik grafiki jak: definiowanie efektów związanych z oświetleniem sceny i własnościami materiałów, mieszanie kolorów i efekt przeźroczystości z wykorzystaniem kanału alfa czy teksturowanie.

  Symulacje komputerowe

  Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę modelowania i symulacji komputerowych głównie zjawisk fizycznych związanych z ruchem i animacją. Laboratorium obejmuje praktyczną implementację poznanych technik w wybranym środowisku programistycznym.


  Wykłady specjalnościowe - opis:

  Modelowanie 3D (3DS Max)

  Praktyczne wykorzystanie narzędzi do tworzenia grafiki 3D i animacji komputerowej w oparciu o jeden z najpopularniejszych programów tej kategorii – 3DSMax

  Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych (Photoshop)
  Kurs wprowadza studentów w świat fotografii cyfrowej, komputerowej obróbki obrazów rastrowych oraz fotomontażu cyfrowego. Kurs prowadzony w oparciu o program Photoshop.

  Animacja komputerowa i film animowany

   W ramach przedmiotu studenci poznają rozwój technik animacyjnych. Główny nacisk położony jest na wykorzystanie technik informatycznych w procesie animacji. W ramach laboratorium studenci samodzielnie realizują krótki film animowany, zapoznając się z wszystkimi etapami jego realizacji, począwszy od scenariusza literackiego, przez scenopis obrazkowy do praktycznej animacji, montażu i udźwiękowienia.
  Obróbka plików filmowych i dźwięków
  Celem kursu jest zapoznanie studentów z techniczną stroną rejestracji i komputerowego montażu filmu i dźwięku. W oparciu o dostępne oprogramowanie studenci będą wykonywać takie efekty jak: zmiana kolejności ujęć, dodawanie efektów specjalnych, tworzenie i animacja napisów w filmie, dokładanie dźwięku itp.

  Tworzenie gier komputerowych

  Celem kursu Tworzenie Gier Komputerowych jest zapoznanie studentów z przebiegiem procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystanie w praktyce nabytych umiejętności programistycznych oraz pokazanie gotowych narzędzi do tworzenia gier komputerowych.

  Plan studiów:
       
  Język angielski   
  Algebra z geometrią   
  BHP i ergonomia pracy   
  Matematyka dyskretna   
  Narzędzia informatyki   
  WF 1   
  Wstęp do informatyki   
  Wstęp do programowania   
  Algorytmy i struktury danych   
  Programowanie 1   
  Przedmiot humanistyczno-społeczny 1
  Rachunek różniczkowy i całkowy
  Systemy operacyjne I   
  WF 2   
  Kurs specjalnościowy 1   
  Podstawy inżynierii oprogramowania   
  Programowanie 2   
  Projektowanie baz danych I   
  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka   
  Sieci komputerowe   
  Systemy informacyjne w zarządzaniu   
  Teoretyczne podstawy informatyki   
  Automaty i translacje   
  Badania operacyjne   
  Bezpieczeństwo systemów komputerowych   
  Grafika komputerowa   
  Kurs specjalnościowy 2   
  Kurs specjalnościowy 3   
  Programowanie w sieci internet   
  Ekonometria   
  Kurs specjalnościowy 4   
  Metody numeryczne   
  Organizacja i architektura komputerowa   
  Pracownia specjalizacyjna   
  Seminarium licencjackie 1    
  Systemy wspomagania decyzji    
  Wykład specjalnościowy I   
  Etyka biznesu i technologii   
  Interakcja człowiek-komputer   
  Kurs specjalnościowy 5
  Pracownia specjalizacyjna   
  Praktyki zawodowe   
  Przedmiot humanistyczno-społeczny 2   
  Seminarium licencjackie 2   
  Wykład specjalnościowy II   
  Wykład specjalnościowy


Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |