Home > Studia I Stopnia > Multimedia, Grafika Komputerowa > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Grafika i Multimedia - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Grafika i Multimedia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Grafika i Multimedia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności: „Grafika i multimedia” otrzymają tytuł inżyniera. Oprócz podstawowej wiedzy informatycznej będą także posiadać szeroką i nowoczesną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i zarządzania złożonymi nowoczesnymi aplikacjami multimedialnymi, funkcjonującymi w różnorodnych obszarach dostarczania usług teleinformatycznych, w tym tzw. inteligentnych usług multimedialnych, projektowania, wdrażania i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami teleinformatycznymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Grafika i Multimedia
   
  Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w laboratoriach w ramach zajęć podczas studiowania na kierunku „Informatyka” sprawiają, że absolwenci po uzyskaniu dyplomu mogą stać się cenionymi fachowcami w swojej dziedzinie i powinni łatwo znaleźć interesującą ich pracę.

  Potencjalne stanowiska pracy to
  :
  projektant systemów komputerowych, konstruktor sprzętu komputerowego, projektant oprogramowania, kierownik działu informatyki w urzędach i instytucjach państwowych, specjalista informatyk, specjalista ds. reklamy i promocji, inżynier sprzedaży urządzeń i sprzętu komputerowego oraz audio/wideo, specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, administrator sieci komputerowych i systemów informatycznych.

  Przedmioty specjalnościowePrzedmioty specjalnościowe   
  Grafika komputerowa   
  Modelowanie, symulacja i wizualizacja    
  Podstawy technik multimedialnych    
  Bezpieczeństwo systemów informatycznych    
  Projektowanie serwisów www    
  Wstęp do sztucznej inteligencji    
  Cyfrowa obróbka dżwięku    
  Metody przetwarzania obrazu    
  Kodowanie i kompresja danych   
  Metody obliczeniowe    
  System Unix   
  Proseminarium specjalnościowe    
  Programowanie aplikacji bazodanowych  
  Systemy informatyczne biznesu    

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |