Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WWSTiZ-Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia: 1. złożenie wymaganych dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości; * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej; * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki; * cztery zdjęcia; * kolorowa fotografia cyfrowa (na płycie CD) o wymiarach 20 x 25mm w formacie jpg. lub tif.; * kserokopia dowodu osobistego; * kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy mężczyzn); * kwestionariusz oraz podanie; * koperta ze znaczkiem zaadresowana na swój adres. 2. podpisanie umowy o naukę, 3. uiszczenie wymaganych opłat. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu kształci w systemie trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich), stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Nauczanie w systemie (stacjonarnym) dziennym realizowane jest od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.oo do 17.oo.
  W każdym semestrze przewidziano 15 tygodni zajęć.


  Kształcenie w trybie (niestacjonarnym) zaocznym odbywa się w systemie dwóch zjazdów w miesiącu. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w piątki w godzinach 13.oo-20.oo, w soboty w godzinach 8.oo-17.oo oraz w niedziele w godzinach 8.oo-16.oo.
  W każdym semestrze przewidzianych jest 10 zjazdów.

  Wykaz przedmiotów dla kierunku: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

  Przedmioty podstawowe:


  Geografia polityczna i społeczna świata
  Geografia gospodarcza świata
  Wstęp do nauki o państwie i polityce
  Wstęp do nauki o prawie
  Historia stosunków międzynarodowych
  Teoria stosunków międzynarodowych
  Międzynarodowa ochrona praw człowieka
  Historia Polski XX w.
  Ekonomia
  Organizacja i zarządzanie
  Polityka gospodarcza
  Statystyka
  Demografia

  Przedmioty kierunkowe:

  Międzynarodowe stosunki polityczne
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Międzynarodowe stosunki kulturalne
  Współczesne konflikty zbrojne
  Finanse publiczne w UE
  Globalizacja, regionalizacja, strefy wpływów w polityce/Globalizacja, regionalizacja, strefy wpływów w gospodarce (do wyboru)
  Historia integracji europejskiej
  Polityki i prawo UE
  Fundusze strukturalne UE
  Prawo międzynarodowe publiczne
  Współczesne systemy polityczne
  Polityka zagraniczna RP
  Organizacje międzynarodowe

  Przedmioty kształcenia ogólnego:

  Psychologia / Socjologia (do wyboru)
  Historia filozofii / Etyka (do wyboru)
  Rozwiązywanie konfliktów społecznych
  Język angielski
  Język obcy (niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański)
  Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej
  Informatyka
  Technologie informacyjne
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty w ramach specjalności dyplomacja i negocjacje międzynarodowe:


  Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
  Współczesne systemy religijne
  Komunikowanie międzykulturowe i międzyreligijne
  Teoria i techniki negocjacji międzynarodowych
  Dyplomacja prewencyjna i mechanizmy budowania pokoju
  Prawo dyplomatyczne i konsularne
  Organizacja polskiej służby dyplomatycznej
  Bezpieczeństwo państw
  Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
  Współczesne zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa
  Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE
  Polityka zagraniczna mocarstw
  Polityka zagraniczna państw Eurazji
  Polityka zagraniczna państw regionu Bliskiego i Środkowego Wschodu
  Polityka zagraniczna państw regionu Afryki
  Polityka zagraniczna państw regionu Ameryk
  Polityka zagraniczna państw regionu Azji i Pacyfiku
  Praktyki zawodowe

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |