Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Agent Medialny - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Agent Medialny - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Agent Medialny - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów: - świadectwo dojrzałości - podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS) - kwestionariusz osobowy (druk WSUS) - kserokopia dowodu osobistego - kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn) - 3 fotografie - potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów na kierunku Dziennikastwo i Komunikacja Społeczna- Specjalizacja: Agent Medialny

  Podstawy teorii komunikacji
  Komunikacja międzykulturowa
  Logika z semiotyką
  Komunikacja medialna
  Komunikacja artystyczna – komunikacja w sztukach widowiskowych
  Główne zasady komunikacji literackiej
  Obyczaj jako system komunikacji kulturowej
  Komunikacja w reklamie
  Fotografia w prasie
  Komunikacja w negocjacjach
  Kultura języka
  Komunikacja niewerbalna
  Komputer w pracy dziennikarza
  Retoryka
  Aktorstwo społeczne
  Socjologia ogólna
  Socjologia kultury
  Socjologia mediów
  Ekonomika mediów
  Kultura indoeuropejska
  Etykieta menedżera
  Wspólnota Europejska i jej instytucje
  Antropologia kulturowa współczesnego świata
  Komunikacja symboliczna
  Filozofia
  Encyklopedia prawa
  Prawo mediów
  Prawo własności intelektualnej
  Psychologia stosunków interpersonalnych
  Marketing polityczny
  Polski system polityczny
  Podstawy zarządzania
  Podstawy marketingu
  Ekonomia
  Podstawy public relations
  Metody pozyskiwania i przetwarzania informacji
  Metody badań medioznawczych
  Prasoznawstwo
  Media lokalne i środowiskowe
  Organizacja pracy dziennikarza i rzecznika prasowego
  Warsztat pracy dziennikarza i rzecznika prasowego
  Organizacja pracy w redakcji

  Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego
  Informacja naukowa
  Podstawy dokumentacji
  Wychowanie fizyczne
  Seminarium dyplomowe

  Specjalizacja Marketing polityczny przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które pragną uzyskać kompleksową wiedzę na temat komunikacji politycznej i języka polityki. Pozwoli im także na profesjonalne wykonywanie dziennikarstwa politycznego, pełnienie funkcji rzecznika prasowego partii politycznych, instytucji państwowych itp. Specjalizacja obejmuje między innymi takie przedmioty specjalizacyjne, jak: Psychologia polityczna, Badania marketingowe, Socjotechnika polityczna, Marketing polityczny, Teoria propagandy, Prowadzenie kampanii politycznych

  Absolwent tego kierunku uzyskując tytuł licencjata kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna z zakresu Marketingu politycznego, zostaje wyposażony w umiejętności, które pozwolają mu pracować w sferze public relations, w instytucjach i firmach badających opinię publiczną i przeprowadzających sondaże, może także obsługiwać kampanie polityczne.


Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |