Home > Studia I Stopnia > Administracja Przedsiębiorstw > Zaoczne > Tychy > Studia I Stopnia - Administracja w strukturach europejskich - Tychy - Śląskie

Studia I Stopnia - Administracja w strukturach europejskich - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja w strukturach europejskich - Zaoczne - Tychy - Śląskie

 • Cele
  Proces przekształceń systemowych rodzi konieczność podejmowania działań zmierzających do kreowania nowoczesnej kadry o specjalistycznym przygotowaniu i kwalifikacjach pozwalających na szybkie dopasowanie swojego miejsca pracy do nowych potrzeb. Potencjał intelektualny, dobre przygotowanie fachowe, znajomość najnowszych technik pracy w administracji, znajomość prawa i zagadnień organizacji przy jednoczesnym mądrym czerpaniu z doświadczeń historycznych daje gwarancje spełnienia oczekiwań, jakie stawia społeczeństwo względem funkcjonariuszy publicznych. Osoba pełniąca funkcje w aparacie administracji publicznej musi odznaczać się wyrobieniem społecznym i wysokim poziomem etycznym. Musi potrafić samodzielnie rozwiązywać problemy i identyfikować się z etosem pracownika administracji oraz pragmatyką pracy urzędnika. Ważne jest również zrozumienie znaczenia mechanizmów demokracji, w szczególności istoty samorządności. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych realizuje program kształcenia odpowiadający wyżej wskazanym wymogom, a dotychczasowe doświadczenia Uczelni oraz kadra naukowa dają gwarancje rzetelnego wywiązania się z założonych propozycji programowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI KWALIFIKACJI NA STUDIA na studia stacjonarne (dzienne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. na studia niestacjonarne (zaoczne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat na oryginalnym druku); podanie o przyjęcie na studia; umowę określającą warunki odpłatności za studia w WSZiNS w Tychach (w 3 egzemplarzach) dowód wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Wykaz przedmiotów na specjalności: Administracja w strukturach europejskich

  • Język angielski
  • II język obcy
  • Historia administracji
  • Logika / Logika dla prawników
  • Konstytucyjne systemy organów państwowych
  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
  • Informatyka
  • Podstawy ekonomii (mikro i makro)
  • Socjologia i metody badań socjologicznych
  • Sport
  • Nauka administracji
  • Podstawy negocjacji i mediacji w administracji
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
  • Techniki organizatorskie i decyzyjne w administracji
  • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • Prawo administracyjne
  • Historia ustroju Polski/Samorząd terytorialny w rozwoju historycznym
  • Historia praw człowieka i obywatela/Systemy totalitarne w Europie
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo pracy i prawo urzędnicze
  • Etyka
  • Filozofia
  • Publiczne prawo gospodarcze i zamówienia publiczne
  • Legislacja administracyjna
  • Instytucje UE / Źródła prawa UE
  • Prawo karne i prawo wykroczeń
  • Prawo finansów publicznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
  • Sądowa kontrola administracji na tle porównawczym/Powszechna historia ustroju
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Prawo zobowiązań / Umowy w obrocie gospodarczym
  • Prawo handlowe / Prawo sportowe
  • Dzieje europejskiej kultury prawnej
  • Integracja gospodarcza UE / Problemy globalizacji
  • Komunikacja społeczna/Podstawy psychologii
  • Ustrój samorządu terytorialnego
  • Prawo samorządu terytorialnego w państwach UE
  • Systemy ustrojowe państw UE
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Metody pozyskiwania środków finansowych UE
  • Gospodarowanie nieruchomościami w Polsce i UE
  • Jednostka przed europejskimi organami praw człowieka
  • Ekonomia międzynarodowa
  • Język obcy - terminologia prawna i adm.
  • Wykłady do wyboru
  • Wykłady do wyboru
  • Techniki pisania prac dyplomowych - wybór prowadzącego
  • Proseminarium - wybór prowadzącego
  • Seminarium dyplomowe


  WARUNKI STUDIOWANIA

  Studia realizowane są w systemie semestralnym. Każdy semestr kończy się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną. Tok studiowania określony jest Regulaminem Studiów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów tradycyjnych i aktywnych, ćwiczeń, zajęć seminaryjnych, warsztatów i lektoratów. W czasie studiów stacjonarnych obowiązuje praktyka dyplomowa, przy organizowaniu której student musi wykazać się dużą aktywnością.

  Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są od poniedziałku do piątku.

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w trybie co tygodniowym lub co dwa tygodnie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem - w piątkowe popołudnia oraz w soboty i niedziele.

  Studenci mają prawo do tworzenia organizacji uczelnianych, są zachęcani do pracy w AIESEC, tworzenia własnego pisma i innych form aktywności w Uczelni poza nauką.

Inne informacje związane z Administracja Przedsiębiorstw

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |