Studia I i II Stopnia - Psychologia w Zarządzaniu

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I i II Stopnia - Psychologia w Zarządzaniu - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  przyswojenie klasycznej wiedzy o ekonomii i zarządzaniu w powiązaniu z najnowszymi odkryciami psychologii. Choć wykładane są także podstawy psychologii (psychologii poznawczej, motywacji, społecznej etc.), to szczególną wagę przywiązuje się do zastosowań psychologii w biznesie, organizacji itd.
 • Praktyki
  * Ze względu na specyfikę programu nauczania przedmioty specjalnościowe (z psychologii) realizowane są od pierwszego roku studiów.
  * Naszym wykładowcą oraz Kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej jest prof. Tadeusz Tyszka, wybitny specjalista w zakresie psychologii ekonomicznej, Dyrektor Centrum Psychologii Rynkowej i Badań nad Decyzjami. Autor wielu książek z dziedziny teorii decyzji, psychologii ekonomicznej, zachowań konsumenckich i zarządzania ryzykiem. Wśród nich m.in. " Psychologia zachowań konsumenckich", Racjonalność decyzji, Pewność i ryzyko".
 • Szczegółowe informacje
  KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH?
  • specjalistą zarządzania zatrudnionym we wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy
  • specjalistą w dziale personalnym przedsiębiorstw
  • specjalistą w firmie zajmującej się analizą zachowań konsumentów i projektujących sposoby wpływania na te zachowania poprzez działania marketingowe
  CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH?
  • aktualną wiedzę w zakresie psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji
  • aktualną wiedzę w zakresie zachowań konsumenckich i sposobów jej wykorzystania w marketingu i reklamie
  • praktyczne umiejętności prowadzenia badań marketingowych (zbieranie i analiza danych rynkowych)
  • umiejętność zarządzania personelem: diagnozy potrzeb organizacji oraz wprowadzania zmian w organizacjach
  REALIZOWANE PRZEDMIOTY - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
  • Socjologia
  • Podstawy zarządzania
  • Nauka o organizacji
  • Mikroekonomia
  • Podstawy finansów
  • Podstawy nauk prawnych
  • Matematyka
  • Historia gospodarcza lub logika
  • Statystyka opisowa
  • Zastosowanie statystyki w badaniach psychologicznych
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Makroekonomia
  • Podstawy ekonometrii
  • Prawo działalności gospodarczej
  • Prawo pracy
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Funkcjonowanie wspólnot europejskich
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Marketing
  • Badania marketingowe
  • Rachunkowość finansowa
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Procesy informacyjne w zarządzaniu
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Psychologia ogólna: procesy poznawcze
  • Psychologia ogólna: motywacja i emocje
  • Psychologia ogólna: osobowość, różnice indywidualne
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia ekonomiczna
  • Metodologia badań społecznych
  • Warsztaty psychologiczne
  • Wykłady do wyboru
  • Przygotowanie do egzaminu licencjackiego
  • Praktyka zawodowa
  • Język angielski
  • Język obcy II (tylko studia stacjonarne)
  • Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
  STUDIA KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM LICENCJACKIM.
  NAUKĘ MOŻNA KONTYNUOWAĆ NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA.

   
  REALIZOWANE PRZEDMIOTY - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  • Negocjacje
  • Strategie e-biznesu
  • Diagnostyka organizacyjna
  • Prawo pracy
  • Psychologia ogólna: motywacja i emocje
  • Socjologia ekonomiczna
  • Badania operacyjne
  • Psychologia podejmowania decyzji
  • Psychologia kierowania ludźmi
  • Konsulting personalny
  • Metody psychologiczne w badaniach marketingowych
  • Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka
  • Zachowania konsumenckie
  • Reklama i twórczość
  • Public relations
  • Komunikacja społeczna
  • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
  • Psychologia rynków finansowych
  • Podstawy finansów
  • Conflict Resolution in Industry and Business
  • Wykłady do wyboru
  • Wykłady do wyboru w języku angielskim
  • Seminarium magisterskie
  STUDIA KOŃCZĄ SIĘ OBRONĄ PRACY MAGISTERSKIEJ.
  NAUKĘ MOŻNA KONTYNUOWAĆ NA STUDIACH DOKTORANCKICH.

Inne informacje związane z psychologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |