Home > Magisterskie (jednolite) > Prawo - ogólne > Dzienne > Warszawa > Specjalność - sądowa - Warszawa - Mazowieckie

Specjalność - sądowa - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalność - sądowa - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Specjalność sądowa zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania karnego, postępowania cywilnego, jak również z zakresu sądownictwa polubownego (arbitrażowego). Studenci poszerzają zainteresowania poprzez badanie aktualnego orzecznictwa sądów polskich i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji jednostki, praw człowieka i realizacji gwarancji procesowych w różnych typach postępowań. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w zawodzie sędziego, referendarza sądowego jak również w charakterze asystenta sędziego.

  A.GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

      - Język obcy

  B.GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

      - Wstęp do prawoznawstwa
      - Logika prawnicza
      - Prawo konstytucyjne
      - Prawo karne
      - Prawo administracyjne
      - Prawo cywilne (Prawo cywilne- część ogólna, prawo cywilne - rzeczowe, prawo cywilne - zobowiązania I i II, prawo cywilne-rodzinne i spadki)
      - Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne
      - Postępowanie karne
      - Postępowanie cywilne

  C.GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

      - Teoria i filozofia prawa
      - Historia doktryn polityczno - prawnych
      - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
      - Prawo finansowe
      - Prawo międzynarodowe publiczne

      - System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej
      - Publiczne prawo gospodarcze
      - Historia państwa i prawa Polski
      - Powszechna historia państwa i prawa I i II
      - Prawo rzymskie
      - Prawo handlowe

  D.PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE I INNE WYMAGANIA ZE STANDARDÓW

      - Język łaciński dla prawników
      - Główne kierunki filozofii
      - Retoryka i erystyka
      - Socjologia
      - Technologie informacyjne
      - Podstawy psychologii
      - Informatyka prawnicza
      - Przedmioty do wyboru I-VIII (tzw. wykłady monograficzne i przedmioty z zakresu specjalności)*
      - Podstawy ekonomii
      - Prawo zamówień publicznych
      - Prawo podatkowe lub prawo bankowe (do wyboru)
      - Prawo prasowe
      - Prawo wyznaniowe
      - Medycyna sądowa
      - Prawo papierów wartościowych
      - Metodyka pracy naukowej (do wyboru)
      - Fundusze europejskie
      - Prawo rolne lub prawo budowlane (do wyboru)
      - Prawo ochrony własności intelektualnej
      - Prawo ochrony konkurencji
      - Etyka
      - Sądownictwo polubowne lub prawo celne (do wyboru)
      - Prawo ochrony środowiska

  Seminarium dyplomowe

   WYKŁADY MONOGRAFICZNE

      - Organizacja wymiaru sprawiedliwości
      - Ustrój organów ochrony prawnej
      - Prawo wyborcze
      - Psychologia i psychiatria sądowa
      - Wiktymologia
      - Procesowo kryminalistyczne zasady współpracy organu procesowego z biegłym
      - Procesowo kryminalistyczne zasady udziału pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
      - Kryminalistyka
      - Prawo karne wykonawcze
      - Kryminologia
      - Prawo wykroczeń
      - Postępowanie w sprawach o wykroczenia
      - Postępowanie w sprawach nieletnich
      - Prawo karne międzynarodowe
      - Przestępstwa przeciwko wolności wypowiedzi
      - Prawo o notariacie
      - Prawo obrotu nieruchomościami
      - Ustroje państw współczesnych
      - Prawo dyplomatyczne i konsularne
      - Integracja europejska
      - Międzynarodowe i europejskie prawo zasobów wodnych
      - Stosunki międzynarodowe
      - Prawno międzynarodowa ochrona transakcji finansowych
      - Organizacje międzynarodowe
      - Ochrona praw człowieka
      - Podstawy systemu common law
      - Prawo rosyjskie
      - Prawo niemieckie
      - Prawo szwajcarskie
      - Prawo gospodarcze WE
      - Media w świecie współczesnym
      - Prawo upadłościowe i naprawcze
      - Prawo wekslowe i czekowe
      - Ustrój prawny przedsiębiorców
      - Prawo papierów wartościowych

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |