Información


Misją Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
jest nowoczesne i profesjonalne kształcenie studentów z zakresu zarządzania, prawa, administracji, stosunków międzynarodowych oraz finansów i rachunkowości.

Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowane, profesjonalne i przedsiębiorcze kadry, zasilające zarówno gospodarkę lokalną, ogólnopolską, jak i międzynarodową.

Uczelnia realizuje nowoczesny, ciągle dostosowywany do zmieniających się wymagań rynku pracy, program studiów

Zapewniając wysoki poziom kształcenia oraz jego europejski wymiar Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji procesu bolońskiego, wpływającego na tworzenie europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

Stwarzamy warunki do rozwoju nowoczesnych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom dynamicznie rozwijającej się gospodarki.

Realizacji misji sprzyjają stworzone w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się studiujący w codziennym życiu.

Misją Uczelni jest też kształtowanie postaw absolwentów charakteryzujących się tolerancją oraz szacunkiem dla innych przekonań i poglądów.

Uczelnia od chwili jej powstania stara się być wiarygodna i przyjazna dla studentów. Obecne kierownictwo i społeczność akademicka są tym samym wierne marzeniom jej twórczyni, Heleny Chodkowskiej, zbudowania Uczelni nowoczesnej, wiarygodnej i przyjaznej studentom.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |