Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Dzienne > Warszawa > Specjalizacja - administracja gospodarcza - Warszawa - Mazowieckie

Specjalizacja - administracja gospodarcza - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Specjalizacja - administracja gospodarcza - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studenci, wybierając specjalizację administracja gospodarcza, zdobędą wiedzę pozwalającą rozumieć procesy związane z zachodzącymi w Polsce zmianami społecznymi i gospodarczymi w warunkach integracji europejskiej. Studia przygotują ich do pracy w instytucjach administracji publicznej, w szczególności instytucjach samorządów lokalnych na stanowiskach związanych głównie z kreowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych, związanych z inwestycjami finansowanymi ze środków europejskich, Zarządzania projektami oraz na włączenie się do realizacji strategicznych zmian w gospodarce zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy. Absolwent specjalizacji administracja gospodarcza jest przygotowany do zarządzania i administrowania jednostkami samorządowymi, administracji centralnej i gospodarczymi na stanowiskach menedżerskich oraz średniego szczebla zarządzania. Może również wykonywać pracę jako samodzielny pracownik zatrudniony przy realizacji projektów w jednostkach organizacyjnych gminy, powiatu i województwa, w zakładach, instytucjach i jednostkach organizacyjnych, które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności (np. w zakresie gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego).

  A.GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

      - Język obcy

  B.GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

      - Wstęp do prawoznawstwa
      - Historia administracji
      - Nauka o administracji
      - Konstytucyjny system organów państwowych
      - Prawo administracyjne I i II
      - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
      - Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
      - Podstawy ekonomii (Makro- i mikroekonomia)
      - Publiczne prawo gospodarcze

  C.GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

      - Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
      - Zarys prawa pracy
      - Prawo urzędnicze i służba cywilna
      - Prawo finansowe
      - Socjologia
      - Prawo zamówień publicznych
      - Prawo karne i prawo wykroczeń
      - System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej
      - Finanse publiczne
      - Legislacja administracyjna
      - Postępowanie egzekucyjne w administracji
      - Techniki negocjacji i mediacji w administracji
      - Ustrój samorządu terytorialnego

  D.PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE I INNE WYMAGANIA ZE STANDARDÓW

      - Główne kierunki filozofii
      - Logika prawnicza
      - Historia państwa i prawa Polski
      - Technologie informacyjne
      - Podstawy psychologii
      - Etyka
      - Prawo międzynarodowe publiczne
      - Prawo podatkowe lub prawo bankowe (do wyboru)
      - Przedmioty do wyboru I - IV (tzw wykłady monograficzne i przedmioty z zakresu specjalizacji)
      - Prawo ochrony środowiska
      - Metodyka pracy naukowej (do wyboru)
      - Prawo rolne lub prawo budowlane (do wyboru)
      - Fundusze europejskie
      - Prawo ochrony własności intelektualnej

  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |