Studia I Stopnia - Administracja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego na stanowiskach średniego szczebla
 • Praktyki
  * Wysoka jakość programu studiów w zakresie administracji oraz dobra organizacja procesu dydaktycznego została potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
  * Program nauczania oparto na oryginalnym, zrównoważonym połączeniu kilku dziedzin wiedzy – administracji publicznej, nauk prawnych, zarządzania, wiedzy psychospołecznej – oraz znajomości języków obcych. Dzięki temu kształcimy nowoczesnych specjalistów administracji, którzy rozumieją zasady działania biznesu.
 • Szczegółowe informacje
  KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH
  • specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego, a także w instytucjach niepublicznych
  • pracownikiem agend administracyjnych (w organizacjach społecznych, w partiach politycznych czy w organizacjach samorządu gospodarczego lub zawodowego)
  CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH
  • wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych, podstawową wiedzę ekonomiczną
  • znajomość metod nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej i umiejętność zastosowania ich w praktyce, a także znajomość nowoczesnych technik negocjacji i mediacji

  REALIZOWANE PRZEDMIOTY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
  • Elementy filozofii
  • Etyka
  • Podstawy informatyki
  • Podstawy prawoznawstwa
  • Historia administracji
  • Nauka o administracji
  • Konstytucyjny system organów państwowych
  • Prawo administracyjne
  • Postępowanie administracyjne
  • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • Makro- i mikroekonomia
  • Publiczne prawo gospodarcze
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
  • Informatyka w administracji (e-Government)
  • Systemy administracji publicznej w państwach UE
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
  • Prawo pracy i prawo urzędnicze
  • Finanse publiczne i prawo finansowe
  • Socjologia i metody badań socjologicznych
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo karne i prawo wykroczeń
  • Instytucje i źródła prawa UE
  • Statystyka z demografią
  • Legislacja administracyjna
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
  • Ustrój samorządu terytorialnego
  • Ekonomia sektora publicznego
  • Politologia
  • Teorie i praktyka demokracji
  • Usługi użyteczności publicznej (gospodarka komunalna)
  • Elementy prawa międzynarodowego publicznego
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Kontrola administracji
  • Ochrona środowiska
  • Technika biurowa
  • Redakcja administracyjna
  • Przygotowanie do egzaminu licencjackiego
  • Wykłady do wyboru
  • Praktyka zawodowa
  • Język angielski

  STUDIA KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM LICENCJACKIM. NAUKĘ MOŻNA KONTYNUOWAĆ NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA.

Inne informacje związane z administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |