Home > Podyplomowe > Sieci Informatyczne > Gdańsk > Sieci Komputerowe i Bazy Danych - Gdańsk - Pomorskie

Sieci Komputerowe i Bazy Danych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Sieci Komputerowe i Bazy Danych - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy teoretycznej z niemal wszystkich działów informatyki wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach oraz umiejętności jej wykorzystania przy użyciu oprogramowania wiodących firm z branży IT, takich jak Microsoft, Oracle czy CISCO oraz oprogramowania darmowego, dostępnego w ramach projektu GNU. Specjalistom z poszczególnych dziedzin studia pozwalają uaktualnić i pogłębić dotychczas zdobytą wiedzę, natomiast osobom niezwiązanym zawodowo z informatyką zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi we współczesnej informatyce.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Omawiane technologie dotyczą: konstrukcji algorytmów i oprogramowania, sieci komputerowych i baz danych, metod zabezpieczania i uwierzytelniania dostępu do zasobów informacyjnych oraz sposobów ich prezentacji
  i udostępniania za pomocą serwisów www. Dodatkowo prezentowane są przykłady realizacji omawianych koncepcji przy wykorzystaniu narzędzi darmowych. Ćwiczenia i projekty realizowane w grupach pod kierunkiem fachowców z poszczególnych dziedzin dają możliwość samodzielnej pracy z omawianymi rozwiązaniami technologicznymi. Jest to istotne z punktu widzenia ich przyszłego wykorzystywania i wdrażania w firmach i instytucjach.

  Praktyczny charakter studiów
  Program studiów zapoznaje słuchaczy z najnowocześniejszymi rozwiązaniami stosowanymi aktualnie
  w dziedzinie sieci komputerowych i baz danych. Poza solidnymi podstawami teoretycznymi słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się bazami danych, niezbędne przy tworzeniu nowoczesnych i funkcjonalnych systemów informatycznych. Duża liczba ćwiczeń praktycznych i samodzielnych projektów umożliwia opanowanie prezentowanego materiału i ułatwia powiązanie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

  Kadra
  Grono wykładowców stanowią dydaktycy reprezentujący Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Gdański oraz praktycy doświadczeni w opracowywaniu i wdrażaniu projektów informatycznych. Wykładowcy na tym kierunku to m.in.: dr Andrzej Borzyszkowski, dr Tomasz Borzyszkowski, dr Jakub Nejman, dr Wiesław Pawłowski, Grzegorz Piotrowski.

  Program
  1. Wstęp do informatyki (48 godz.)
  A. Algorytmika
  B. Elementy kryptografii
  C. Systemy specyfikacji i projektowania oprogramowania
  D. Systemy operacyjne
  2. Programowanie i bazy danych (68 godz.)
  A. Wstęp do programowania
  B. Programowanie obiektowe
  C. Relacyjne bazy danych
  D. Serwery baz danych
  E. Standardy dostępu do baz danych
  3. Sieci komputerowe (36 godz.)
  A. Architektura i typologia sieci
  B. Protokół TCP/IP
  C. Aspekty bezpieczeństwa w sieciach
  4. Technologie Internetowe (24 godz.)
  A. Serwer HTTP – konfiguracja i administrowanie
  B. Elementy technologii WWW
  5. Seminarium dyplomowe (8 godz.)


  Szczegółowy program studiów


  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa  miesiące nauki 9 liczba godzin 184 liczba zjazdów 10  Dodatkowe certyfikaty
  WSB w Gdańsku oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczestnictwo w 2 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony certyfikatem.

Inne informacje związane z Sieci Informatyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |