Home > Kursy i Szkolenia > Visual Basic (Visualbasic) > Gdynia > Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 - Szkolenie - Gdynia - Pomorskie

Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Altkom

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Gdynia - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Przeznaczenie szkolenia: Szkolenie skierowane do projektantów i programistów aplikacji którzy projektują, tworzą aplikacje za pomocą Visual Studio 2010 i .NET Framework 4.0.
  Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę pozwalającą na tworzenie aplikacji z wykorzystaniem Visual Studio 2010.
  Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: Znajomość technik rozwiązywania problemów przy tworzeniu oprogramowania, znajomość .NET Framework. Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w Visual Studio 2008 lub Visual Studio 2010, znajomość programowania obiektowego w C#.
  Metoda szkolenia: wykład, warsztaty

  Tematy zajęć:
  1. ­Projektowanie aplikacji Windows Client
   • technologie Windows Client
   • wzorce architektoniczne
   • współdziałanie pomiędzy Windows Forms i WPF.
  2. Wprowadzenie do Visual Studio 2010 i WPF Version 4
   • nowości w Visual Studio 2010
   • nowości w WPF Version 4.
  3. Projektowanie i tworzenie interfejsu użytkownika
   • definiowanie wyglądu strony
   • wykorzystanie kontrolek zawartości (Content controls)
   • wykorzystanie kontrolek elementów (Item Controls)
   • udostępnianie zasobów logicznych.
  4. Przejmowanie kontroli nad interfejsem użytkownika
   • udostępnianie logicznych zasobów w aplikacjach
   • tworzenie spójnego interfejsu użytkownika za pomocą styli
   • zmiana wyglądu kontrolek za pomocą szablonów
   • przechwytywanie zdarzeń i poleceń.
  5. Testowanie, testowanie jednostek i analiza kodu  
   • strategie testowania WPF
   • analiza kodu XAML
   • dostarczanie opinii użytkownika dla nieuchwyconych wyjątków
   • zrozumienie funkcji zabezpieczeń.
  6. Proste wiązanie danych i walidacja
   • wprowadzenie do wiązania danych
   • tworzenie wiązania danych
   • realizacja powiadamiania o zmianie właściwości
   • konwertowanie danych
   • walidowanie danych
   • przedstawianie danych w trybie projektowania.
  7. Powiązanie danych w kolekcje
   • powiązywanie do obiektów kolekcji
   • wykorzystanie widoków kolekcji
   • tworzenie interfejsów Master-Detail
   • wykorzystanie szablonów danych
   • prezentowanie kolekcji danych czasu projektowania.
  8. Poprawa odpowiedzi UI
   • implementacja procesów asynchronicznych
   • implementacja szybko reagujących interfejsów użytkownika
  9. Implementacja lokalizacji i pomocy funkcji użytkownika
   • lokalizacja i globalizacja
   • implementacja funkcji pomocy użytkownika
   • dostarczanie funkcji dla niepełnosprawnych użytkowników.
  10. Grafika WPF 2D, multimedia i drukowanie
   • wyświetlanie grafiki 2D
   • wyświetlanie zdjęć
   • dodawanie multimediów do aplikacji WPF
   • tworzenie i drukowanie dokumentów.
  11. Dostosowywanie kontrolek
   • tworzenie kontrolki użytkownika
   • tworzenie kontrolki niestandardowej
   • zarządzanie wyglądem kontrolki za pomoca Visual States
   • integracja WPF i Windows Forms.
  12. Właściwości dołączone i zachowanie w WPFimplementacja właściwości dołączonych
   • implementacja interfejsu drag-and-drop
   • implementacja Expression Blend Behaviors, wyzwalaczy i akcji.
  13. Animacje w WPF  
   • wykorzystanie animacji
   • wykorzystanie wyzwalaczy.
  14. Stan aplikacji, ustawień i cyklu życia
   • tworzenie ustawień aplikacji
   • wykorzystanie ustawień aplikacji
   • tworzenie niestandardowych sekcji konfiguracji.
  15. Konfiguracja i wdrażanie aplikacji Windows Client
   • opcje wdrażania
   • wdrażanie aplikacji WPF
   • wdrażanie aplikacji XBAP
   • konfiguracja ustawień zabezpieczeń.

Inne informacje związane z Visual Basic (Visualbasic)

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |