Home > Studia II Stopnia > Edukacja Dorosłych > Dzienne > Wrocław > resocjalizacja - studia II stopnia (uzupeniające magisterskie) - Wrocław - Dolnośląskie

resocjalizacja - studia II stopnia (uzupeniające magisterskie) - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły resocjalizacja - studia II stopnia (uzupeniające magisterskie) - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  W toku studiów planowana jest realizacja następujących przedmiotów:

      - Antropologia kulturowa
      - Pedeutologia
      - Etyka
      - Integracja i normalizacja
      - Metodologia badań społecznych
      - Pedagogika specjalna - współczesne teorie
      - Psychologia społeczna
      - Diagnostyka psychopedagogiczna
      - Dydaktyka specjalna
      - Terapia pedagogiczna i psychologiczna
      - Psychiatria i psychopatologia
      - Promocja zdrowia
      - Praca z dzieckiem niedostosowanym i jego rodziną
      - Probacja w procesie resocjalizacji
      - Współczesne problemy psychologii
      - Patologie społeczne - współczesne teorie i tendencje rozwojowe
      - Terapia i resocjalizacja osób uzależnionych
      - Andragogika specjalna
      - Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja społeczna
      - Podstawy prawa dla studentów resocjalizacji
      - Socjoterapia
      - Resocjalizacja penitencjarna
      - Ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych
      - Higiena pracy pedagoga specjalnego
      - Seminarium monograficzne
      - Metody i techniki badań pedagogicznych
      - Seminarium magisterskie

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |