Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC


  Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy a także Podwykonawcom.

  Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC - w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

  Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.

  Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:
  • zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
  • odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
  • rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
  • procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
  • realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu - procedury i sankcje,
  • rozliczenie wykonanych Robót.

  Program szkolenia :

  1. Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

  2. Warunki Kontraktu FIDIC:
   • Warunki Ogólne – zawartość, układ,
   • Warunki Szczególne,
   • spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.

  3. Materiały przetargowe - wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
   • przedmiot zamówienia,
   • sposób ustalenia wynagrodzenia,
   • Załącznik do Oferty,
   • Podwykonawcy.

  4. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia:
   • Zamawiający (kl.2),
   • Inżynier (kl.3),
   • Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).

  5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki Stron.

  6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) - sekwencja zdarzeń:
   • Rozpoczęcie Kontraktu – procedury i dokumenty.

  7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) – procedury i dokumenty:
   • realizacja,
   • obmiary,
   • zmiany.

  8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
   • procedury i dokumenty (kl. 10),
   • Świadectwo Przejęcia.

  9. Okres Zgłaszania Wad:
   • odpowiedzialność za wady (kl.11),
   • zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty,
   • Świadectwo Wykonania.

  10. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury.

  11. Finansowanie robót - cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

  12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) - uprawnienia Stron.

  13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).

  14. Roszczenia i spory (kl. 20):
   • powody,
   • procedury i sankcje,
   • rozstrzyganie sporów.

  15. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |